لیست سوارکاران ثبت نامی

یازدهمین رویداد هیأت پاکدشت: اسبهای زایچه ایران

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی آدرینا زد توسن تهران خانم حمیده فتحی تایید
2 سعید عزتی چاودرخان توسن تهران علی اکبر قره چلو تایید
3 سعید عزتی یلسر توسن تهران فاطمه فتحی تایید
4 سعید عزتی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید
5 یوسف احمدی بیچ توسن تهران یوسف احمدی تایید
6 اسماعیل فلاح قنبری گوگ جرن چابک تهران سینا سیامنصور تایید
7 امیرحسین دارابی ملینا نزاجا تهران اصغری تایید
8 محمد سیاه منصوری یولسا میثاق تهران احسان سیاه منصوری تایید
9 محمد سیاه منصوری آوات میثاق تهران پارسا سیاه منصوری تایید
10 مرتضی حسینی ماهان آذین البرز اقای بهرامی تایید
12 امیر سقایی میلانی (ایلکان) توسن تهران پارت تایید
13 امیر سقایی میلانی (آرش) توسن تهران تایید
14 محمد سیاه منصوری گلبهار میثاق تهران تایید
15 مجید نبی لو کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی تایید
16 عرفان محمدی (ماکسیما) آذین تهران تایید
17 امیر سقایی میلانی (الوند) توسن تهران پارت تایید
18 سعید عزتی (کلیپس) توسن تهران تایید
11 مرتضی حسینی بایکا آذین البرز تراوتی رد (انصراف کاربر)