لیست سوارکاران ثبت نامی

یازدهمین رویداد هیأت پاکدشت: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر فدایی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید
2 عباس خدام کهنکی ویکلو چابک تهران عباس خدام کهنکی تایید
3 سیدعلیرضا فهیم زاد بارباریس توسن تهران سید علی رضا فهیم زاد تایید
5 علیرضا قیدر کیلیپس توسن تهران محمد علی احمدی تایید
6 علیرضا قیدر تکتاز توسن تهران وحید خادمی تایید
7 مرضیه مرادی جید بی وی توسن تهران مرکز پرورش پارت تایید (خارج رده)
8 مسیح فارسی دامانتا بلا توسن تهران خانم دکتر فتحی تایید
9 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران نبی لو تایید (خارج رده)
10 کیوان ساعدی کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی تایید
11 سینا عزتی یلسر توسن تهران تایید (خارج رده)
12 مهران اصغری ملینا نزاجا تهران تایید
4 هادی زینلی غزاله دماوند توسن تهران هادی زینلی رد (انصراف کاربر)