لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و نهمین رویداد هیأت (آزمون): C1 بزرگسالان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 داود پوررضایی بُرن تو فلای آزمون تهران فکوریان تایید
2 حمیدرضا حسینی لرد اور مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
3 رامین شهابی فیوچر 30 آزمون تهران بشیرنژاد تایید
4 شراگیم حبیبی کریوتا بام تهران سلیمی تایید
5 مجید شریفی گلوریا آزمون تهران فائزه غروی تایید (خارج رده)
6 فائزه غروی کنتسا بی زد آزمون تهران سارا رحمتی تایید
7 داود پوررضایی الیزه آزمون تهران محمدی تایید
8 کیوان بشیرنژاد رزاکر فایر فاکس آزمون تهران بلدی تایید
9 متین رضا خانلو جنتلی شبنم تهران عباس نژدامیدواری پور تایید
10 حسین رضایی کورنلیا آزمون تهران تایید
11 مجید شریفی کالین آزمون تهران علیرضا رضوی تایید
13 داود پوررضایی فولکسا آزمون تهران محمدی تایید
14 محمد زرین گلدیکا شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
15 رامین شهابی سیرونت آزمون تهران سلیمی تایید
16 حمید حاجیلو زوریتو آریاسب تهران حاجلو تایید
17 دنیا فکوریان داوینا تینا آزمون تهران ستاری تایید
18 حمیدرضا حسینی کولین مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
19 داود پوررضایی بلاری آزمون تهران محمدی تایید
20 سیاوش کریمی آمیسلو نمک آبرود تهران طاهرعبدی تایید
21 مجید شریفی باربُس آزمون تهران امیر شکروی تایید
23 رامین شهابی دیامانتا آزمون تهران بشیرنژاد تایید
24 فائزه غروی الویتا آزمون تهران فائزه غروی تایید
25 داود پوررضایی گوچی آزمون تهران پوررضایی تایید
26 محمد رضا طراحیان کورنادو حبیبی تهران نگار جهان بین تایید
27 حسین رضایی هریسون زد آزمون تهران پور رضایی تایید
28 شراگیم حبیبی بربری بام تهران بهشتی تایید
29 محمد ابراهیم تدین پگاسوس آزمون تهران محمدابراهیم تدین تایید
30 پوریا صفادل دووِلچه فرمان آرا البرز خانم دشتستانی تایید
31 داود پوررضایی ورینا اچ آزمون تهران حضرتی پور تایید
32 میثم صفویه ای کتچر تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
33 رامین شهابی گسیدین آزمون تهران حمید کلاهدوزان تایید
34 حمیدرضا حسینی بوگراسیا مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
35 مجید شریفی سیزی چنل آزمون تهران امیر شکروی تایید
36 ملیکا غروی وناب 8 آزمون تهران آقای حاتمیان تایید
38 دانیال محزون برلوسکنی آزمون تهران دانیال محزون تایید
39 حمید حاجیلو گراف آریاسب تهران کمالفر تایید
40 امیر ارسلان تنباکوکار کیبانا ام آزمون تهران تایید
41 مجید شریفی اپریکات آزمون تهران حانیه مهدیزاده تایید
42 متین رضا خانلو بن کینگ شبنم تهران سعیدی تایید
43 رامین شهابی کالادونیا آزمون تهران درگاهی تایید
44 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
45 داود پوررضایی تی جوی تی جیم آزمون تهران علیمحمدی تایید
46 دنیا فکوریان فر لیدی آزمون تهران آقای پور رضایی تایید
47 فائزه غروی والری آزمون تهران شفیعی تایید
48 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید
49 حسین رضایی میس داگلاس آزمون تهران اصل زعیم تایید
50 حمیدرضا حسینی جیانتی مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
51 شراگیم حبیبی دوحا بام تهران بهشتی تایید
52 مجید شریفی مسترجی آزمون تهران امیرحسین سیاه منصوری تایید
53 حامد دبیران فیلیپ ایندگان تهران دبیران تایید
54 سپنتا مهاجر بیگ استار آزمون تهران مهاجر تایید
55 مازیار جمشیدخانی کندی جم تهران رجبی تایید
56 آریانا روانبخش جاست کاناورا سازندگان تهران روانبخش تایید (خارج رده)
57 رامین شهابی (لو) آزمون تهران کیانوش صابر تایید
59 محمدرضا بهرامی الیزا النا آریاسب البرز تایید
12 مازیار جمشیدخانی چارلی چاپلین جم تهران خاکباز رد (انصراف کاربر)
22 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی رد (انصراف کاربر)
37 داود پوررضایی بارفلور آزمون تهران یوسفی رد (انصراف کاربر)
58 سیاوش کریمی داینامیت دی هارت برکر نمک آبرود تهران هانیه رادخواه رد (انصراف کاربر)