لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و نهمین رویداد هیأت (آزمون): رده E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 طاهر عبدی بلانکو نمک آبرود تهران میرزا محمدی تایید (خارج رده)
3 حسین رضایی اوینه وی آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
4 آذر کیال گیتانو ایران نوین تهران آذر کیال تایید
5 دانیال محزون گیگابایت آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
6 کامیار وجدانی بودا ابرش تهران شرکت هورس ریس تایید
7 رضا بخشی فلاور حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
8 یلدا اصل زعیم آوانسه آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید (خارج رده)
9 میثم صفویه تنسی 2 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
10 کوروش اسماعیلی اکاردی آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
11 آرشا غفاری روزالینا شبنم تهران سلیمان بخشی تایید (خارج رده)
12 سیده شایلی میر اشرافی لرد آزمون تهران میراشرافی تایید
13 علیرضا میرزائی هه تاو الغدیر تهران پارسا میرزائی تایید
14 علی پوررضایی لا فایته آزمون تهران محمدی تایید
15 مجید شریفی گلوریا آزمون تهران فائزه غروی تایید (خارج رده)
16 وحید معصومی کسینجر آزمون تهران معصومی تایید (خارج رده)
17 محمد گرایلی سان فین فین شهداء تهران احسانی تایید
18 ایلیا معنوی لاندن آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید (خارج رده)
19 محمد رضا طراحیان کورنادو حبیبی تهران نگار جهان بین تایید (خارج رده)
20 مهناز شفیعی وولی ول آزمون تهران مهناز شفیعی تایید (خارج رده)
21 محمد کارخانه ای فلاسکو چابک قم محمد کارخانه تایید
22 ابوالفضل منصوری ویبولو ایران نوین تهران عزت اله مهدی زاده تایید (خارج رده)
23 دانیال محزون برلوسکنی آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
25 رضا بخشی لیدی کویینی حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
26 امیر پوروهاب آبرلین آزمون تهران امیر پوروهاب تایید
27 احسان اناری پور بیلی جی جی ابرش تهران موسوی تایید
28 محمد زرین لاولی شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید (خارج رده)
29 پیمان رحیمی لرد گرانوس بام تهران شرکت سفیر استون تایید
30 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد تایید
31 میثم صفویه شارمان3 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
32 شراگیم حبیبی دیمبولا بام تهران مجتهدزاد تایید
33 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید تایید
34 مسعود مکاری نژاد سیمبا ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید (خارج رده)
35 حمیدرضا حسینی جیانتی مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
36 لیلا کریمی شوگر آزمون تهران لیلا کریمی تایید
37 داود پوررضایی بارفلور آزمون تهران یوسفی تایید (خارج رده)
38 کیانا فکوریان بُرن تو فلای آزمون تهران فکوریان تایید (خارج رده)
39 سارا رحمتی کنتسا بی زد آزمون تهران سارا رحمتی تایید (خارج رده)
40 علیرضا علیرضایی سیدو زد جم تهران احمدی تایید
41 دانیال محزون برناردو آزمون تهران فرهاد کلاهی تایید (خارج رده)
42 سیده روژین بنی هاشمی آتینا آزمون تهران سیده روژین بنی هاشمی تایید
43 رضا بخشی دونالیزا حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
44 طاهر عبدی وینر نمک آبرود تهران میرزا محمدی تایید (خارج رده)
45 حسین رضایی چیکولینی آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
46 پانیذ صفا پیکاسو الغدیر تهران پانیذ صفا تایید
48 فائزه غروی والری آزمون تهران شفیعی تایید (خارج رده)
49 شبنم غازی دزموند ابرش تهران غازی تایید (خارج رده)
50 یلدا اصل زعیم میس داگلاس آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید (خارج رده)
51 علی پوررضایی همبیزی آزمون تهران محمدی تایید (خارج رده)
52 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
53 آرشا غفاری چیتا شبنم تهران محمد دشتی تایید (خارج رده)
54 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید
55 علیرضا میرزائی گندم الغدیر تهران بهنام برنا تایید
56 میثم صفویه کورادو135 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
57 مجید شریفی فولاز آزمون تهران شفیعی تایید (خارج رده)
58 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
59 دانیال محزون گریت آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
60 ایلیا معنوی دی کوئیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید (خارج رده)
61 رضا بخشی دزموند بوی حبیبی تهران بخشی تایید (خارج رده)
62 مهناز شفیعی کوئین تریو آزمون تهران مهناز شفیعی تایید (خارج رده)
63 محمد کارخانه ای آسنا چابک قم سید محمدرضوی تایید
66 علیرضا علیرضایی چارلی چاپلین جم تهران تایید (خارج رده)
67 امیر ارسلان تنباکوکار کیبانا ام آزمون تهران تایید (خارج رده)
68 حمید حاجیلو اسکای آریاسب تهران تایید (خارج رده)
69 اسماعیل فلاح قنبری ویکلو چابک تهران تایید (خارج رده)
0 مهدی پور شیرازی گواش نمک آبرود تهران کلانتری رد (انصراف کاربر)
0 بیتا اخگر سایمون الغدیر تهران بیتا اخگر رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (انصراف کاربر)
1 علی رضا سلیمی اسکای آریاسب تهران حاجیلو رد (انصراف کاربر)
24 سیاوش کریمی داینامیت دی هارت برکر نمک آبرود تهران هانیه رادخواه رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
47 وحید معصومی فورمیلیون آزمون تهران معصومی رد (انصراف کاربر)