لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و نهمین رویداد هیأت (آزمون): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امید غریبی اواگون ایندگان تهران انجمنی تایید (خارج رده)
2 ابوالفضل منصوری دروگبا ایران نوین تهران عزیز کردانی تایید
3 مختار نصیری هلونیا چیتگر یزد مجنبی سهرابی فر تایید
4 اسماعیل فلاح قنبری بلک لرد چابک تهران ساسان بولحسنی تایید
5 رامین شهابی بست آزمون تهران شهابی تایید
6 حسین رضایی کونتوری2 آزمون تهران پور رضایی تایید (خارج رده)
8 ابراهیم اشموعیل بیلی جی جی ابرش تهران کاشانی تایید
9 علیرضا قطب شریف آفابل آزمون تهران پارسا نجفی تایید
10 رضا بخشی فلاور حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
11 امید غریبی جنیکیه وی ایندگان تهران غریبی تایید
12 مجید مقصودی کریستین ایران نوین تهران محمد جلال طاهری تایید
13 الهام فرد وودینا آزمون تهران نیکخواه تایید (خارج رده)
14 مختار نصیری بارون کارلوس چیتگر یزد مجتبی کریمی تایید
15 اسماعیل فلاح قنبری جاناتان چابک تهران محمد شاهسون تایید (خارج رده)
16 پوریا صفادل دارون ایندگان البرز امید غریبی تایید
0 محمد گرایلی کامانتازد شهداء تهران افضلی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
7 محمد حاجی یزدی ایلان میثاق تهران حمید حسینعلی رد (انصراف کاربر)