لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و نهمین رویداد هیأت (نزاجا): اسبهای زایچه ایران

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید
2 حمیدرضا دارستانی ژولی بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
3 عرشیا فیض گراتیس بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
4 امیرحسین گل محمدی اسکای کمرد تهران لیلاز تایید
5 امیرحسین گل محمدی گود بوی کمرد تهران کاظم پناه تایید
6 سامان دارابی جان سینا الغدیر تهران اقای صیادی تایید
7 اردوان محبوبیان بارتون نزاجا تهران آقای جورابچی تایید
8 حسین انصاری شاینینگ میثاق تهران حسین انصاری تایید
9 یوسف احمدی بیچ توسن تهران یوسف احمدی تایید
10 امیرعلی عابدینی ایلدرم نزاجا تهران نزاجا تایید
12 امیر زاهدی (صبا) نزاجا تهران دکتر حیدری تایید
13 ارمان افشارپور زعوس شبدیز تهران ارمان افشارپور تایید
14 محمد حاجی یزدی السید ایران نوین تهران حسن امیری تایید
15 نوید نجفیان دیگو نزاجا تهران نوید نجفیان تایید باشگاه :کوثرصحیح است
16 نوید نجفیان صوفیا نزاجا تهران نوید نجفیان تایید باشگاه :کوثرصحیح است
17 سید حمیدرضا جوزی (ساشا) الغدیر تهران مقدم تایید
18 حمیدرضا حاجی کندی سلن شهداء تهران میترا فراهانی تایید
19 محمد سیاه منصوری گلبهار میثاق تهران مهدی یل ابادی تایید
20 محمد سیاه منصوری یولسا میثاق تهران احسان سیاه منصوری تایید
21 مجید نبی لو یادفوباک شهداء تهران مجید حیاتی تایید
22 محمدعلی سلیم خان طوفان نزاجا تهران محمدعلی سلیم خان تایید
23 هومان جلالی وانیا نزاجا تهران موریس تایید
24 محمد صنعتگر (لاکی لوک) نزاجا تهران تایید
25 امیدرضا یوردخانی (سحر) نزاجا تهران تایید
26 امیرحسین دارابی ملینا نزاجا تهران تایید
27 محمد صنعتگر (تک شیر) نزاجا تهران تایید
28 سوشیانت صفدریان کوئیناسیتی شهداء تهران تایید
11 کیوان ساعدی کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی رد (انصراف کاربر)