لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و نهمین رویداد هیأت (نزاجا): سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سید حمیدرضا جوزی ساندولو الغدیر تهران زاینده تایید (خارج رده)
3 امیر فدایی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید
4 بهروز ضیایی آی سی سیولینا کمرد تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
5 مهران اصغری ملورین نزاجا تهران اصغری تایید
6 معراج شکاری دودسا نزاجا تهران اشکان الهیان تایید
7 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران نبی لو تایید (خارج رده)
8 مجید سلطانی سیسروکلینتون سیاهپوش البرز هادی بکایی تایید (خارج رده)
11 سید حمیدرضا جوزی کلاریمو الغدیر تهران کلاته تایید
13 ودود ممقانیان اسکادا نزاجا تهران ممقانیان تایید
14 کیوان ساعدی کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی تایید
15 بهروز ضیایی رین گلد کمرد تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
16 مهدی صبوری سرقین سومار نزاجا تهران نزاجا تایید
17 حمیدرضا حاجی کندی دوبریا نزاجا تهران محمد مهدی چگینی تایید (خارج رده)
23 شایان عزیزی (سوئینی زد) نزاجا تهران تایید
24 ارمان افشارپور (زئوس) شبدیز تهران تایید (خارج رده)