لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - بام: C بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 داود پوررضایی فر لیدی آزمون تهران پوررضایی تایید
2 علی رحمتی داکوتا بام تهران علی رحمتی تایید
3 ملیکا غروی دژان آزمون تهران ملیکا غروی تایید
4 مازیار جمشیدخانی چارلی چاپلین جم تهران خاکباز تایید
5 موسی زمان زاده تائو بام تهران زمان زاده تایید
6 آریانا روانبخش تارا سازندگان تهران روانبخش تایید
7 حمید رضا هندی کریستا او.اچ چیتگر البرز علی شیرکوند تایید
8 احمد رمضانی کلو کالت آرش البرز سیاوش مهندسی تایید
9 مسعود مکاری نژاد ارگنتو13 ابرش تهران مخلصی تایید
10 محسن جدیدی زارا شهداء تهران جدیدی تایید
11 داود پوررضایی بلاری آزمون تهران محمدی تایید
12 محمد زرین گلدیکا شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
13 علی عزیزنیا کربن ارا NRW بام تهران مهدی ایازی تایید
14 علی رحمتی کیو وادیس بام تهران علی رحمتی تایید
15 محمد نقاش دو نباب آزمون تهران کمالفر تایید
16 مهدی دوستی کاسپر٣٠٣ آریاسب تهران مهدی دوستی تایید
17 موسی زمان زاده گلدراش بام تهران زمان زاده تایید
19 داود پوررضایی فولکسا آزمون تهران محمدی تایید
20 داوود شگفتی پاناما ابرش تهران شگفتی تایید
22 دنیا فکوریان ادونچر آزمون تهران پوررضایی تایید
23 محمدرضا بهرامی اوییان آزمون البرز حاجلو تایید
24 آریانا روانبخش جاست کاناورا سازندگان تهران روانبخش تایید
25 ابوالفضل محمدزاده استلا ابرش تهران انتظاری تایید
26 سیاوش کریمی آمیسلو نمک آبرود تهران طاهرعبدی تایید
27 علی رحمتی هارتاگو زِد بام تهران شرکت سفیر اِستون تایید
28 داود پوررضایی داوینا تینا آزمون تهران ستاری تایید
29 علیرضا معتمد راد کاسادو زد ثقفی تهران معتمدراد تایید
30 موسی زمان زاده ویرانده بام تهران زمان زاده تایید
31 ملیکا غروی تینکربل آزمون تهران آقای گرجی تایید
32 مسعود مکاری نژاد زارینو بی بی ابرش تهران مهندس شیر طاونی تایید
33 حمید رضا هندی فالو می آریاسب البرز محمد رضا وحید تایید
34 علی عزیزنیا ولنتینو بام تهران عزیزنیا تایید
35 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
36 آریانا روانبخش سو هود سازندگان تهران روانبخش تایید
37 طاهر عبدی بوینگ نمک آبرود تهران کمره یی تایید
38 محسن جدیدی الباترس دو پچیس شهداء تهران جدیدی تایید
39 علی رحمتی هانتر بام تهران مهندس براتچیان تایید
40 مازیار جمشیدخانی دی جی ابرش تهران شیرازی تایید
41 داود پوررضایی اوینه وی آزمون تهران پوررضایی تایید
42 موسی زمان زاده یروفی بام تهران زمان زاده تایید
43 شراگیم حبیبی بومیلا بام تهران تایید
44 شراگیم حبیبی مگنولیا بام تهران تایید
45 عادل کشاورز یونیورس بام تهران تایید
46 شراگیم حبیبی (انجل) بام تهران تایید
47 امیررضا صف شکن (جامپر) آریاسب تهران تایید
48 سهراب معصومی تورگال دو ویرتون بام تهران تایید
49 حسین رضایی دیزاین آزمون تهران تایید
50 عباس قدیری (جنتل) شبنم تهران تایید
51 علیرضا معتمد راد لدارکو بام تهران تایید
52 رامین شهابی پادینوس آریاسب تهران تایید
53 مسعود برجیان (اتلانتا) بام تهران تایید
54 مجید شریفی مسترجی آزمون تهران تایید
55 مهدی کاوسی (رویال) بام تهران تایید
56 مجید شریفی (دیجانگو) آزمون تهران تایید
57 حمزه عبادی (اجی کوزت) بام تهران تایید
58 امیررضا صف شکن (کاساندرا) آریاسب تهران تایید
59 عادل کشاورز اسپریت بام تهران تایید
60 کامیار وجدانی ایندیگو ابرش تهران تایید
61 مجید شریفی دوبلین آزمون تهران تایید
62 مسعود برجیان تاپلس د بنوئل بام تهران تایید
63 علیرضا خوشدل لیدی کانتوس بام تهران تایید
64 حمزه عبادی (دوها) بام تهران تایید
65 مهدی کاوسی کارتاگو بام تهران تایید
66 حسین رضایی کازابلانکا آزمون تهران تایید
67 سهراب معصومی کندی من بام تهران تایید
68 عباس قدیری (لکانت) شبنم تهران تایید
69 امیررضا صف شکن (جیسی) آریاسب تهران تایید
70 شراگیم حبیبی (بربری) بام تهران تایید
71 مجید شریفی (فیوچر بی) آزمون تهران تایید
72 علیرضا خوشدل همیلتن بام تهران تایید
73 شراگیم حبیبی کریوتا بام تهران تایید
18 مهدی نعمتی لدارکو بام تهران مهدی نعمتی رد (انصراف کاربر)
21 علیرضا علیرضایی بودا جم تهران ا رد (انصراف کاربر)