لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - بام: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 علیرضا میرزائی هه تاو الغدیر تهران پارسا میرزائی تایید (خارج رده)
2 مجید منصوری گلتن الوند تهران نوشین موسوی تایید
3 حمزه عبادی الویرا بام تهران کمپانی تایید (خارج رده)
4 اسماعیل فلاح قنبری بایسان چابک تهران محسن سرکاری زواره تایید (خارج رده)
5 علی رحمتی کوئیرینا بام تهران آرش سجادی تایید (خارج رده)
6 سعید کلانتری آسنا بام تهران آرش سجادی تایید (خارج رده)
7 امید غریبی جنیکیه وی ایندگان تهران غریبی تایید
8 بیتا اخگر سایمون الغدیر تهران بیتا اخگر تایید (خارج رده)
9 میلاد عطار ران فور چیف بیوراسب تهران میلاد و سعید عطار تایید تلفظ صحیح نام باشگاه بی وَر اسب
10 محمد رسول رحیم زاده (رودلیو) جعفری البرز تایید (خارج رده)
11 مجید مقصودی کریستین ایران نوین تهران محمد جلال طاهری تایید
12 حمید رضا کارخانهء دراگون ابرش تهران فریدون ویسه تایید
13 مجید منصوری جینا الوند تهران دیانوش امانی تایید
14 حمزه عبادی کورتینا بام تهران کمپانی تایید (خارج رده)
15 اسماعیل فلاح قنبری جاناتان چابک تهران محمد شاهسون تایید (خارج رده)
16 علی رحمتی لاوربوی بام تهران شاهین سجادی تایید (خارج رده)
17 علیرضا میرزائی ایگل الغدیر تهران یونس باقری تایید
18 سعید کلانتری آکادیوس چیتگر تهران خانم زهرا حاج علیان تایید
19 امید غریبی اواگون ایندگان تهران انجمنی تایید (خارج رده)
0 بیتا اخگر سایمون الغدیر تهران بیتا اخگر رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 زهرا حاجی علیان آکادیوس چیتگر تهران منا حاجی علیان رد *نام سوارکار در مسابقه اسب مبتدی با اسب اکادیوس جناب اقای کیومرث کلانتری می باشد*
0 علیرضا میرزائی گندم الغدیر تهران بهنام برنا رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 رضا جلالی وانیا بام تهران خانم زنوزی زاده رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 رضا بخشی فلاور آرام تهران عربی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 رضا بخشی لیدی کویینی آرام تهران عربی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)