لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
2 محمد میلانی سیتلّا نزاجا تهران مهدی مالکی تایید (خارج رده)
3 محمد آمره (سومار) نزاجا مرکزی تایید
4 علیرضا وفائی دی وی دف کمرد تهران وفایی تایید (خارج رده)
5 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
6 محمد صنعتگر (لوکی زد) نزاجا تهران تایید
7 امیر زاهدی زنیت نزاجا تهران جوادیان تایید
8 اردوان محبوبیان بارتون نزاجا تهران آقای جورابچی تایید
9 حمیدرضا دارستانی گراتیس بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
10 رضا جعفری (تونیکس) نزاجا تهران تایید
11 امیرحسین دارابی (جامبو) الغدیر تهران تایید
12 بهروز ضیایی (گرال لامد) کمرد تهران تایید
13 محمد حسین مکاری نژاد سان کارلوس ثقفی تهران علیرضا معتمدراد تایید (خارج رده)
14 محمد ریاستیان اماداوس بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
15 احسان سقائیان سیندرلا نزاجا تهران سقائیان تایید
16 امیدرضا یوردخانی لاکی لوک نزاجا تهران امینی تایید
17 مجید سلطانی سیلیا سیاهپوش البرز دکتر مختاری تایید (خارج رده)
18 حمیدرضا عیسی وند سحر نزاجا تهران خانم ارتینا امینیان تایید
19 حمیدرضا حاجی کندی لوئیتک نزاجا تهران سجادی تایید (خارج رده)
20 رسول مهرانی ایریس بنیاد امام خمینی تهران هدیش مال تایید
21 مهدی شفیعی (فرت) نزاجا تهران تایید
22 مسعود مظفری بیسیک نزاجا تهران تاجیک تایید
23 محمد گرایلی سان فین فین شهداء تهران آقای احسانی تایید
24 امیرحسین گل محمدی اسکای کمرد تهران لیلاز تایید
25 محمد حسین مکاری نژاد گیگانت ثقفی تهران امیر سلیمی تایید (خارج رده)
26 علی اسب افکن بهزاد الغدیر تهران . تایید
27 حمیدرضا دارستانی بابیدا بنیاد امام خمینی تهران صادقی تایید
28 حمید زاهدی (سوتینی) نزاجا تهران تایید
29 محمد صنعتگر (تکشیر) نزاجا تهران تایید
30 امیر زاهدی امیلی نزاجا تهران ... تایید
31 حسین بهرامی کاترینا شهداء تهران رویانیان تایید
32 علیرضا وفائی کاالی نا سیاهپوش تهران وفایی تایید (خارج رده)
33 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران نبی لو تایید
0 نیکی خسروشاهی جینا پلو چیتگر تهران خانم خسروشاهی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی رد (انصراف کاربر)
0 امیرحسین گل محمدی نوا دلا گروای سری کمرد تهران لیلاز رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 محمود پورحیدری ایزابل بام تهران امین شجاعی رد (انصراف کاربر)
0 سعید کلانتری رزا بام تهران ... رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 طاهر عبدی بلانکو نمک آبرود تهران طاهرعبدی رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (انصراف کاربر)
0 ملیکا غروی وناب 8 آزمون تهران حسام حاتمیان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
34 محمد آمره (سومار) نزاجا مرکزی رد (انصراف کاربر)