لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین مسابقات پرش با اسب جام آزمون: B بزرگسالان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 ملیکا غروی آنتون آزمون تهران احسان شیخی تایید
2 علیرضا خوشدل چاپلین بام تهران رحمتی تایید
3 دانیال محزون جاست کلیک اند سی آزمون تهران دانیال محزون تایید
4 داود پوررضایی ایروبیک 37 آزمون تهران یوسفی تایید
5 آریانا روانبخش سو هود سازندگان تهران روانبخش تایید
6 مصطفی رشتیانی کاسپر٣٠٣ آریاسب تهران مهدی دوستی تایید
7 مسعود برجیان شکیرا بام تهران برخوردار تایید
8 عادل کشاورز کارتاگو بام تهران دکتر کاووسی تایید
9 مسعود مکاری نژاد بیلی جی جی ابرش تهران شیرطاونی تایید
10 محمد حسین مکاری نژاد سلسینا ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
11 علی رحمتی دن دیگو بام تهران آرش سجادی تایید
12 حسین رضایی شیکاگو 139 آزمون تهران پوررضایی تایید
13 دنیا فکوریان بنیوق آزمون تهران پوررضایی تایید
14 مازیار جمشیدخانی دی جی ابرش تهران شیرازی تایید
15 فرامرز باب الحوائجی گویا دو کسکه زد ابرش تهران فرامرز باب الحوائجی تایید
16 شایان شایگان وی سی آی پاور تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
17 نغمه خانجانی لویی سان ابرش البرز صاعد خانجانی تایید
19 رامین شهابی زیپلین آزمون تهران اقای در گاهی تایید
20 امید غریبی الاید ایندگان تهران غریبی تایید
21 محمد زرین سولو شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
22 نوید نجفیان کودینا نزاجا تهران نوید نجفیان تایید
24 موسی زمان زاده تائو بام تهران زمان زاده تایید
25 فائزه غروی گلوریا آزمون تهران فائزه غروی تایید
26 حمیدرضا دارستانی سیلور شادو بنیاد امام خمینی تهران مهرداد فیض تایید
28 علیرضا معتمد راد دوروالو داتوم ثقفی تهران معتمدراد تایید
29 حمیدرضا حسینی لرد اور مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
30 محمود پورحیدری کالی ینت ایت بام تهران شرکت کاوالر تایید
31 حمزه عبادی الکسیا بام تهران رسولی تایید
32 حمیدرضا حاجی کندی چنل یو زد نزاجا تهران آقای جمالی تایید
33 علی کمپانی کوئی رینوس بام تهران کمپانی تایید
34 سید حمیدرضا جوزی کوپاکابانا الغدیر تهران راستگو پسند تایید
35 تیام بختیاری اسنوبال آزمون تهران تیام بحتیاری تایید
36 علی عزیزنیا کربن ارا NRW بام تهران مهدی ایازی تایید
37 آرش رحمتی کلترانه فرمان آرا البرز آرش رحمتی تایید
38 عباس قدیری کورونا شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
39 ملیکا غروی لوتز آزمون تهران ملیکا غروی تایید
40 علیرضا خوشدل گراندتینیو بام تهران نظام زاده تایید
41 دانیال محزون فاینال چپتر آزمون تهران دانیال محزون تایید
42 مسعود برجیان اچ بی آر جییک بام تهران برجیان تایید
43 آریانا روانبخش جاست کاناورا سازندگان تهران روانبخش تایید
44 حسین رضایی اکسیوس اس آزمون تهران پوررضایی تایید
45 مصطفی رشتیانی زوریتو آریاسب تهران طاها دوستی تایید
46 نغمه خانجانی سیسیلیا-آر ابرش البرز نغمه خانجانی تایید
47 داود پوررضایی فیلیسیانو آزمون تهران علیمحمدی تایید
48 مسعود مکاری نژاد جیگلو ابرش تهران مسعود مکاری نژاد تایید
49 علی رحمتی کیو وادیس بام تهران علی رحمتی تایید
50 محمد حسین مکاری نژاد برایان دبلیو ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
51 هومان جلالی اراسکو کوثر تهران ساناز خامنه تایید
52 دنیا فکوریان دانای آزمون تهران پوررضایی تایید
53 مازیار جمشیدخانی وایمور جم تهران جمشیدخانی تایید
54 فرامرز باب الحوائجی والیس ابرش تهران خانم سارا رجبیون تایید
55 شایان شایگان ابونس بام تهران خانم صادقی نیا تایید
56 علیرضا علیرضایی سنتوریا بی زد جم تهران میرعبدالله تایید
57 عادل کشاورز اسپریت بام تهران عادل کشاورز تایید
59 رامین شهابی فران آزمون تهران نیلوفر نهچیری تایید
60 حمید حاجیلو ایمجین آریاسب تهران حاجلو تایید
61 شراگیم حبیبی کریوتا بام تهران سلیمی تایید
62 شراگیم حبیبی شف اچ زد بام تهران معین قسمتی تایید
63 محمود پورحیدری کاریکو بام تهران مهندس خسروانی تایید
64 محمد گرایلی کامونیکا شهداء تهران افضلی تایید
65 محمد گرایلی دلادی شهداء تهران افضلی تایید
66 علیرضا رضوی کالین آزمون تهران علیرضا رضوی تایید
67 رادمرد هوشمند هریسون زد هوشمند البرز هوشمند تایید
68 فائزه غروی الویتا آزمون تهران فائزه غروی تایید
70 حمیدرضا حسینی کولین مقدم تهران مقدم تایید
71 علیرضا بختیاری روکو ابن سینا همدان بختیاری تایید
72 حمید حبیبی توآندو ون د ویو لوی حبیبی تهران حبیبی تایید
73 رادمرد هوشمند کلیر اسکای هوشمند البرز هوشمند تایید
74 علیرضا بختیاری بنی بانتوس ابن سینا همدان بختیاری تایید
76 حمیدرضا دارستانی کاستر بنیاد امام خمینی تهران . تایید
18 سهراب معصومی تورگال دو ویرتون بام تهران سهراب معصومی رد (انصراف کاربر بعد مهلت)
23 جواد امامی کوچین گرل سوران خراسان رضوی جواد امامی رد (انصراف کاربر بعد مهلت)
27 ابوالفضل محمدزاده کوایت اسپشیال زد ابرش تهران محمدزاده رد (انصراف کاربر بعد مهلت)
58 سهراب معصومی تونیکس بام تهران سهراب معصومی رد (انصراف کاربر بعد مهلت)