لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین مسابقات پرش با اسب جام آزمون: B نوجوانان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 ارشیا نجفی نیا گلدرز زد بام تهران ارشیا نجفی نیا تایید
2 متین رضا خانلو له کانت شبنم تهران نیکوپور تایید
3 سام معصومی فیوچر بام تهران سام معصومی تایید
4 حدیثه جمعدار کونلا آرش البرز خانم جمعدار تایید
5 رضا آزادی پور کرانینی بام اصفهان آزادی پور تایید
6 علی عقیقی هاستالاویستا آزمون تهران عقیقی تایید
7 ارمان افشارپور کالیدا پارادایس تهران نادره اربابی تایید
8 ایلیا معنوی آی فِیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید
9 ایمان محمدی فولکسا آزمون البرز محمدی تایید
10 رضا علی ملائی کیاشاه بام تهران مهندس علیزاده تایید
11 کیان شیرطاونی بیلی جی جی ابرش تهران شیرطاونی تایید
12 کیمیا دوراندیش چیکولینی آزمون تهران کیمیا دوراندیش تایید
13 حسین زارع ای میلاد صدر تهران زارع تایید
14 محمدعارف شفیعی اویتا پارادایس اصفهان شفیعی تایید
15 معین قسمتی شف اچ زد بام تهران معین قسمتی تایید (خارج رده)
16 امیرحسین کافیان لیلین شبدیز تهران امیرحسین کافیان تایید
17 پرنیان خضر حیدری آمیسلو اسپریس قزوین سهیل خضر حیدری تایید
18 کیمیا ضیائی کاپیتانو کمرد تهران بهروز ضیایی تایید
19 پوریا زنجانی کارتونو فرمان آرا زنجان پوریا زنجانی تایید
20 فرگل غیاثی الکساندر الغدیر تهران فرگل غیاثی تایید
21 نیوشا نجفی نیا چالیسا بام تهران نیوشا نجفی نیا تایید
22 شاهرخ توانایی کابالییرو آذین البرز شاهرخ توانایی تایید
23 علی محمد قنبری دارلتو زد رخش لشگر 16 زرهی قزوین شهین میرزا قوامی تایید
24 سیده روژین بنی هاشمی آتینا آزمون تهران سیده روژین بنی هاشمی تایید
25 سارا عقیلی هاید سی وی ان مهرآریا قزوین سارا عقیلی تایید
26 طلایه خندان لاریسا فرمان آرا البرز طلایه خندان تایید
27 ارشیا نجفی نیا زورو بام تهران ارشیا نجفی نیا تایید
28 متین رضا خانلو دینولوما شبنم تهران سهیل ریاضی تایید
29 سام معصومی دانته بام تهران سام معصومی تایید
30 حدیثه جمعدار ویل استا آرش البرز خانم جمعدار تایید
31 رضا آزادی پور فلوریدا بام اصفهان فرجامی تایید
32 علی عقیقی سوزی آزمون تهران عقیقی تایید امکان تعویض اسب وجود دارد متعاقبا اعلام میگردد.
33 ارمان افشارپور واکرو پارادایس تهران ارمان افشارپور تایید
34 ایلیا معنوی پادینوس آریاسب تهران هومن منصوریان تایید
35 ایمان محمدی الیزه آزمون البرز محمدی تایید
36 رضا علی ملائی فاینالی بام تهران رضا علی مولایی تایید
37 کیان شیرطاونی نوووریس ابرش تهران شیرطاونی تایید
38 کیمیا دوراندیش رویال براوو شهداء تهران شبستری تایید
39 آیدین حمیدی پسند الیزه دبلیو آرام تهران آیدین حمیدی پسند تایید
40 امیر حسین سیاه منصوری مسترجی آزمون تهران . تایید
41 عرشیا رحیمی اسب نمونه فرمان آرا البرز . تایید
42 امیر حسین سیاه منصوری ایندیان آزمون تهران . تایید
43 محمد حسین عقیقی کورنلیا آزمون تهران . تایید