لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین مسابقات پرش با اسب جام آزمون: B نونهالان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 ویونا معتمد هاشمی اسب نمونه نزاجا تهران صفدری تایید
2 سینا عزتی یلسر توسن تهران فاطمه فتحی تایید
3 هلیا کنکانی زینا بام زنجان هلیا کنکانی تایید
4 کارن معصومی الینا بام تهران کارن معصومی تایید
5 کارن معصومی زاسا زاسا بام تهران کارن معصومی تایید
6 کوروش اسماعیلی اکاردی آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
7 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
8 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران سید فراز قمصری تایید
9 آرشا غفاری نالا زد شبنم تهران سهیل ریاضی تایید
10 آرشا غفاری چیتا شبنم تهران محمد دشتی تایید
11 استاتیرا غفاری آکاسانتوس شبنم تهران آرشا غفاری تایید
12 استاتیرا غفاری دیسکاوری شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
13 فاطمه پورضایی کایلو میلاد صدر تهران فاطمه پوررضایی تایید
14 حنانه جوادیان نیکا جوادیان زنجان حنانه جوادیان تایید
15 حنانه جوادیان ماکارل جوادیان زنجان کمیل جوادیان تایید
16 ایلیا معنوی دی کوئیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید
17 ایلیا معنوی لاندن آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید
18 سینا عزتی چاودرخان توسن تهران حمید قره چلو تایید
19 رضا مرزبانیان ژالوما آریاسب تهران خانم نورعلی تایید
20 رضا مرزبانیان کنتن گراف آریاسب تهران هادی ساعی تایید
21 فرزاد سهیل قاسمی خرم اکباتان همدان کاظمی تایید
22 فرزاد سهیل قاسمی تکش اکباتان همدان قاسمی تایید
23 امید انتظاری دیوا روزا الماس کویر کرمان انتظاری تایید نام اسب رافینز میباشد
24 عرشیا فیض سیلور شادو بنیاد امام خمینی تهران مهرداد فیض تایید
25 عرشیا فیض شنل ریور بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
26 مبینا فرجامی کیاشاه آرش البرز خانم فرجامی تایید
27 مبینا فرجامی فلوریدا آرش البرز خانم جمعدار تایید
28 یلدا اصل زعیم آوانسه آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید
29 محمد حسین عقیقی سوزی آزمون تهران عقیقی تایید
30 محمد حسین عقیقی کورنلیا آزمون تهران عقیقی تایید
31 یزدان ملاافضل هپی میلاد صدر تهران یزدان ملاافضل تایید
32 یزدان ملاافضل پیتوک میلاد صدر تهران مجید توکلی تایید
33 عرشیا رحیمی التوریتو فرمان آرا البرز رحیمی تایید
34 عرشیا رحیمی شزم فرمان آرا البرز امیر حسین رحیمی تایید
35 ایلیا علیمحمدی لیدی جین جم تهران هدیه مدی تایید
36 عرفان شیخ فواد اشمویل چابک قم عرفان شیخ تایید
37 عرفان شیخ زانوتی ام چابک قم عرفان شیخ تایید