لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین مسابقات پرش با اسب جام آزمون: B1 بزرگسالان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 شایان شایگان ابونس بام تهران خانم صادقی نیا تایید
2 سیاوش مهندسی هملت بام تهران مهندسی تایید
3 علی عزیزنیا ولنتینو بام تهران علی عزیزنیا تایید
4 نغمه خانجانی سیسیلیا-آر ابرش البرز نغمه خانجانی تایید
5 آریانا روانبخش جاست کاناورا سازندگان تهران روانبخش تایید
6 مسعود مکاری نژاد کورنادو اس اچ ابرش تهران شیرطاونی تایید
7 دانیال محزون کانت داون آزمون تهران دانیال محزون تایید
8 مازیار جمشیدخانی بورلند دی جم تهران طاهرخانی تایید
9 داود پوررضایی ساخاری آزمون تهران شمس تایید
10 مسعود برجیان اچ بی آر جییک بام تهران برجیان تایید
11 علی رحمتی دن دیگو بام تهران آرش سجادی تایید
12 شراگیم حبیبی تیگو بام تهران حبیبی تایید
13 عادل کشاورز کارتاگو بام تهران دکتر کاووسی تایید
14 سید حمیدرضا جوزی ادرین الغدیر تهران زاینده تایید
15 علیرضا بختیاری بنی بانتوس ابن سینا همدان علیرضا بختیاری تایید
16 رامین شهابی کوئیک استار آزمون تهران حانیه مهدی زاده تایید
17 جلال کارگری کاسیتو زد میلاد صدر تهران مهسا موریس تایید
18 هومان جلالی اراسکو کوثر تهران ساناز خامنه تایید
19 علی راستگوپسند کوپاکابانا الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
20 ملیکا غروی دژان آزمون تهران ملیکا غروی تایید
21 مجید شریفی سیزی چنل آزمون تهران شکروی تایید
22 محمد حسین مکاری نژاد سلسینا ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
23 آرش رحمتی کلترانه فرمان آرا البرز آرش رحمتی تایید
24 مصطفی رشتیانی کاسپر٣٠٣ آریاسب تهران مهدی دوستی تایید
25 علیرضا علیرضایی سنتوریا بی زد جم تهران میرعبدالله تایید
26 شایان شایگان وی سی آی پاور تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
27 فائزه غروی گلوریا آزمون تهران فائزه غروی تایید
28 حسین رضایی شیکاگو 139 آزمون تهران پوررضایی تایید
29 نغمه خانجانی لویی سان ابرش البرز صاعد خانجانی تایید
30 محمد کارخانه ای بِللو چابک قم محمد کارخانه ای تایید
31 موسی زمان زاده تائو بام تهران زمان زاده تایید
32 دنیا فکوریان بنیوق آزمون تهران پوررضایی تایید
33 فرامرز باب الحوائجی گویا دو کسکه زد ابرش تهران فرامرز باب الحوائجی تایید
34 شاهین فرشباف کنایر کا ایندگان تهران شاهین فرشباف تایید
35 علیرضا رضوی کالین آزمون تهران رضوی تایید
36 تیام بختیاری اسنوبال آزمون تهران تیام بختیاری تایید
37 قاسم قاسمی فابیلوس شکوری تهران بختیاری تایید
38 حمید حاجیلو ایمجین آریاسب تهران حاجلو تایید
39 علی کمپانی کوئی رینوس بام تهران کمپانی تایید
40 ابوالفضل محمدزاده کوایت اسپشیال زد ابرش تهران محمدزاده تایید
41 آریانا روانبخش تارا سازندگان تهران روانبخش تایید
42 مسعود مکاری نژاد زارینو بی بی ابرش تهران شیرطاونی تایید
43 دانیال محزون جاست کلیک اند سی آزمون تهران دانیال محزون تایید
44 مازیار جمشیدخانی دی جی جم تهران جمشیدخانی تایید
45 داود پوررضایی ادالما آزمون تهران نعمتی تایید
46 مسعود برجیان کافی استار بام تهران برجیان تایید
47 علیرضا خوشدل گراندتینیو بام تهران نظام زاده تایید
48 علی عزیزنیا اکوا بام تهران دکتر کاووسی تایید
49 علی رحمتی داکوتا بام تهران علی رحمتی تایید
50 شراگیم حبیبی بربری بام تهران سلیمی تایید
51 محمد زرین ایس شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
52 محمد نقاش دو نباب آزمون تهران کمالفر تایید
53 علیرضا بختیاری روکو ابن سینا همدان علیرضا بختیاری تایید
54 رامین شهابی فران آزمون تهران نیلوفر نهچیری تایید
55 حمزه عبادی الکسیا بام تهران رسولی تایید
56 سینا جوشقانی کرنی فری دشت بهشت البرز علی هژبر تایید
57 حسن صفدری کویین نزاجا تهران مهندس علی محمدی تایید
58 ملیکا غروی آنتون آزمون تهران احسان شیخی تایید
59 مجید شریفی ایدونا آزمون تهران امیر سلیمی تایید
60 محمد حسین مکاری نژاد آل هارت ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
61 امید غریبی الاید ایندگان تهران غریبی تایید (خارج رده)
62 حمیدرضا حسینی لرد اور مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
63 حمیدرضا دارستانی کاستر بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
64 سروش غروی لینوس دشت بهشت البرز علی هژبر تایید
65 مجید سلطانی هارمونی وی دی ال هوشمند البرز مجید سلطانی تایید
66 علیرضا معتمد راد دوروالو داتوم ثقفی تهران معتمدراد تایید
67 فرامرز باب الحوائجی والیس ابرش تهران خانم سارا رجبیون تایید
68 محمد کارخانه ای کیامون چابک قم حسینی تایید
69 مصطفی رشتیانی زوریتو آریاسب تهران طاها دوستی تایید
70 عادل کشاورز اسپریت بام تهران عادل کشاورز تایید
71 علیرضا علیرضایی کارول جم تهران امینی تایید
72 سید حمیدرضا جوزی کالایس الغدیر تهران جوزی تایید
73 سیاوش مهندسی بین اتوپیا بام تهران مهندسی تایید
74 علی راستگوپسند دیون ون اوریس زد الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
75 حسین رضایی دیزاین آزمون تهران یوسفی تایید
76 دنیا فکوریان دانای آزمون تهران پوررضایی تایید
77 هومان جلالی آنیکو نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید
78 موسی زمان زاده یروفی بام تهران زمان زاده تایید
79 آریانا روانبخش سو هود سازندگان تهران روانبخش تایید
80 مسعود مکاری نژاد جیگلو ابرش تهران مسعود مکاری نژاد تایید
81 دانیال محزون فاینال چپتر آزمون تهران دانیال محزون تایید
82 مازیار جمشیدخانی دی جی ابرش تهران شیرازی تایید
83 داود پوررضایی ادونچر آزمون تهران یوسفی تایید
84 مسعود برجیان فید بک بام تهران برخوردار تایید
85 علیرضا خوشدل وردیویا بام تهران رحمتی تایید
86 علی عزیزنیا کربن ارا NRW بام تهران مهدی ایازی تایید
87 علی رحمتی کیو وادیس بام تهران علی رحمتی تایید
88 شراگیم حبیبی دوحا بام تهران سلیمی تایید
89 حمیدرضا حاجی کندی جیم موریسون نزاجا تهران آقای جمالی تایید
90 جواد امامی کوچین گرل سوران خراسان رضوی جواد امامی تایید
91 علیرضا بختیاری زاوال وی دی ال ابن سینا همدان علیرضا بختیاری تایید
92 رامین شهابی زیپلین آزمون تهران اقای درگاهی تایید
93 فائزه غروی الویتا آزمون تهران فائزه غروی تایید
94 ملیکا غروی لوتز آزمون تهران ملیکا غروی تایید
95 مجید شریفی دجانگو آزمون تهران اعکاف زاده تایید
96 محمد حسین مکاری نژاد کالادور ٢ ثقفی تهران - تایید
97 محمود پورحیدری کاسینا بام تهران خسروی تایید
98 محمود پورحیدری دوپلو بام تهران خسروی تایید
103 رادمرد هوشمند کارگوت زد هوشمند البرز هوشمند تایید
104 رادمرد هوشمند هریسون زد هوشمند البرز هوشمند تایید
105 رادمرد هوشمند کلیر اسکای هوشمند البرز هوشمند تایید
106 حمید حبیبی توآندو ون د ویو لوی حبیبی تهران حبیبی تایید
0 سهراب معصومی تورگال دو ویرتون بام تهران سهراب معصومی رد
0 سهراب معصومی تونیکس بام تهران سهراب معصومی رد
0 جلال کارگری ادونچر میلاد صدر تهران علیرضا جمشیدی رد
0 علیرضا خوشدل همیلتن بام تهران سلیمی رد