لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین مسابقات پرش با اسب جام آزمون: رده C1

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمدرضا بهرامی الیزا النا آریاسب البرز محمدرضا بحرامی تایید
2 فائزه غروی کنتسا بی زد آزمون تهران سارا رحمتی تایید
3 رامین شهابی سرادو زد آزمون تهران اقای درگاهی تایید
4 رامین شهابی کالادونیا آزمون تهران اقای درگاهی تایید
5 رامین شهابی لو آزمون تهران حانیه مهدی زاده تایید
6 مهرنوش عامری اشک سپید جم اصفهان ذاکری تایید
7 پوریا صفادل دووِلچه فرمان آرا البرز خانم دشتستانی تایید
8 شایان شایگان آیوُرِلیوُ بام تهران ثبات تایید
9 مهرنوش عامری یوکداز جم اصفهان شفیعی تایید
10 سعید کلانتری فراسکو بام تهران اقای اسحاقی تایید
11 حسین رضایی میس داگلاس آزمون تهران اصل زعیم تایید
12 شایان شایگان ای کتچر تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
13 محمد گرایلی کامونیکا شهداء تهران افضلی تایید
14 علیرضا خوشدل چکابلو بام تهران سلیمی تایید
15 شراگیم حبیبی کریوتا بام تهران سلیمی تایید
16 موسی زمان زاده ویرانده بام تهران زمان زاده تایید
17 دانیال محزون کلود آزمون تهران دانیال محزون تایید
18 احسان صفری نژاد ریانا حبیبی تهران نیکو پور تایید
19 فائزه غروی والری آزمون تهران شفیعی تایید
20 مسعود برجیان تاپلس د بنوئل بام تهران برجیان تایید
21 محمد کارخانه ای کاپیتان فایر چابک قم مهران شفیعی تایید
22 سعید عزتی بالورا توسن تهران دکتر علی فتحی تایید
23 مسعود مکاری نژاد بیلی جی جی ابرش تهران شیرطاونی تایید
24 حمیدرضا دارستانی سیلور شادو بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
25 عباس قدیری جنتلی شبنم تهران عباس نژدامیدواری پور تایید
26 میثم صفویه کونتوری2 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
27 حمیدرضا حسینی گیلوما مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
28 حمید حبیبی بنته حبیبی تهران حبیبی تایید
29 علیرضا بختیاری گراباندو ابن سینا همدان علیرضا بختیاری تایید
30 علی رحمتی لاوربوی بام تهران شاهین سجادی تایید
31 ملیکا غروی لوتز آزمون تهران ملیکا غروی تایید
32 محمد ولی اله فورینکا اسب ایران تهران محمد ولی اله تایید
33 دانیال محزون فلوپ اِبالیا آزمون تهران دانیال محزون تایید
34 حسین رضایی دابرینا اس آزمون تهران اصل زعیم تایید
35 شراگیم حبیبی دوحا بام تهران بهشتی تایید
36 محمد خاکباز کامان چابک تهران خاکباز تایید
37 علیرضا خوشدل لرد زد بام تهران .... تایید
38 آفرین مقدم بنان زد آزمون تهران آقای جهانبین تایید
39 محمد گرایلی دلادی شهداء تهران افضلی تایید
40 بهرام وجدانی زاکسن شهداء تهران رضا پورمقدم تایید
41 علیرضا رضوی آتینا آزمون تهران بنی هاشمی تایید
42 حسن صفدری مارشال نزاجا تهران سلطانی تایید
43 مجتبی مکاری نژاد ادوارد بام تهران ریحانیان تایید
44 مسعود برجیان کافی استار بام تهران برجیان تایید
45 حسین وفایی مونالیزا سیاهپوش تهران طباطبائی تایید
46 سیداکبر موسوی جول فرمان آرا البرز علی صفری تایید
47 دانیال محزون کانت داون آزمون تهران احسان شیخی تایید
48 علی کمپانی زیبلِس بام تهران احمدکمپانی تایید
49 علیرضا معتمد راد کاسادو زد ثقفی تهران معتمدراد تایید
50 مسعود مکاری نژاد زاریداس زد ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید
51 علیرضا خوشدل بیزلی بام تهران .... تایید
52 حسین رضایی کازابلانکا آزمون تهران پوررضایی تایید
53 شایان شایگان گلن بریج بام تهران شایگان تایید
54 شراگیم حبیبی بربری بام تهران بهشتی تایید
55 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ هوشمند البرز محسن محمدی تایید
56 محمد رسول رحیم زاده اندولا فرمان آرا البرز سلیمی تایید
57 ابوالفضل منصوری زارا ایران نوین تهران نیلوفر سنایی تایید
58 سامان گلستانیان زکورین اس بام البرز آقای بختیاری تایید به دلیل مشکلات کاری اگر امکان دارد جزو نفرات اول باشم که سربعتر به کارم برسم. متشکر
59 محمد گرایلی دیوت سمند تهران صبوری تایید
60 فربد فیلابی چیکو حسام خراسان رضوی اقای رضایی تایید
61 محمد زرین هکتور شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
62 حمیدرضا دارستانی اماداوس بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
63 دانیال محزون ایگوزا آزمون تهران دانیال محزون تایید
64 سعید عزتی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید
65 عباس قدیری گاکلی شبنم تهران عزیزیان تایید
66 احسان صفری نژاد آکوروس حبیبی تهران نیکو پور تایید
67 میثم صفویه سالاندر تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
68 محمد ولی اله آریتون اسب ایران تهران محمد ولی اله تایید
69 ملیکا غروی فورمیلیون آزمون تهران دانیال محزون تایید
70 علی رحمتی لرد گرانوس بام تهران علی رحمتی تایید
71 جهانگیر جهان بین اسبرانزا اس آزمون تهران خانم آفرین مقدم تایید
72 مسعود برجیان فید بک بام تهران برخوردار تایید
73 حسین رضایی زاکینتوس آزمون تهران بختیاری تایید
74 محمد گرایلی گلادیاتور سمند تهران آزاد تایید
75 شایان شایگان کاسو بام تهران خانم کامیابی تایید
76 رامین شهابی فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد تایید
77 علیرضا خوشدل زاندور بی بام تهران سلیمی تایید
78 شراگیم حبیبی اسب نمونه بام تهران حبیبی تایید
79 پیام رحیمی سانتیاگو بام تهران شرکت سفیر استون تایید
80 مصطفی رشتیانی سیسکو آریاسب تهران حسین پور تایید
81 موسی زمان زاده گلدراش بام تهران زمان زاده تایید
82 محمد کارخانه ای فلاسکو چابک قم محمد کارخانه ای تایید
83 حمیدرضا حسینی کو کوز مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
84 مسعود مکاری نژاد ارگنتو13 ابرش تهران محمدی تایید
85 علیرضا بختیاری مستر بلو بوی ابن سینا همدان علیرضا بختیاری تایید
86 دانیال محزون فلورت آزمون تهران دانیال محزون تایید
87 داود رشتیانی کاراتو2 آریاسب تهران رشتیانی تایید
88 حسن صفدری الودوالا نزاجا تهران . تایید
89 پاشا بوئر آراد فرمان آرا البرز . تایید
90 داود رشتیانی دیوا زد آریاسب تهران / تایید
91 امیررضا آیت اللهی اورلاندو سوران البرز آیت الهی تایید
92 پاشا بوئر کارینا فرمان آرا البرز . تایید
93 رادمرد هوشمند کارتاگو زد هوشمند البرز هوشمند تایید
94 رامین شهابی سیرونت آزمون تهران . تایید
95 کیوان بشیرنژاد دیامانتا آزمون تهران . تایید
96 علیرضا علیرضایی کورلیدا 2 ابرش تهران . تایید
97 علیرضا علیرضایی لرد زد ابرش تهران . تایید
98 علیرضا علیرضایی پریتی ابرش تهران . تایید
99 علیرضا علیرضایی نیکسون بی جم تهران . تایید
0 مازیار جمشیدخانی کورلیدا 2 ابرش تهران خانم پاکدامن رد
0 مازیار جمشیدخانی لرد زد ابرش تهران شیرازی رد
0 مازیار جمشیدخانی پریتی ابرش تهران خانم پاکدامن رد
0 مازیار جمشیدخانی نیکسون بی جم تهران خاکباز رد
0 محمد گرایلی گلادیاتور سمند تهران آقای صبوری رد (انصراف کاربر)
0 محمد گرایلی دیوت سمند تهران آقای آزاد رد نام: DIVET (انصراف کاربر) (انصراف کاربر)
0 مجید شریفی کوئین ژوزفین آزمون تهران مهتاب سیاتیری رد
0 مجید شریفی دوبلین آزمون تهران ارسلان تنباکوکار رد
0 مجید شریفی سیزی چنل آزمون تهران شکروی رد
0 مجید شریفی اپریکات آزمون تهران حانیه مهدیزاده رد
0 مجید شریفی الویتا آزمون تهران منوچهری رد
0 کامیار وجدانی ایمجین کاوه تهران حسینی رد