لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و هفتمین رویداد هیأت: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 دانیال محزون لایکا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
3 فائزه غروی گلوریا آزمون تهران فائزه غروی تایید (خارج رده)
4 مجید شریفی کسینجر آزمون تهران وحید معصومی تایید (خارج رده)
5 محمد زرین گلدیکا شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
6 مصطفی رشتیانی زوریتو آریاسب تهران طاها دوستی تایید
7 ملیکا غروی دژان آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
8 سید حمیدرضا جوزی کالایس الغدیر تهران جوزی تایید
9 محمد نقاش فریجا آزمون تهران شهسواریان تایید
10 جلال کارگری کاسیتو زد میلاد صدر تهران خانم موریس تایید
11 دانیال محزون فلوپ اِبالیا آزمون تهران دانیال محزون تایید
12 مجید شریفی دجانگو آزمون تهران امیر اعکاف زاده تایید (خارج رده)
13 شایان شایگان (رلیو) بام تهران ثبات تایید
14 علیرضا معتمد راد دوروالو داتوم ثقفی تهران علیرضا معتمدراد تایید
15 علی رحمتی کیو وادیس بام تهران علی رحمتی تایید (خارج رده)
16 شریف اسماعیلی آیرون میدن بام تهران افشین احمدوان تایید
17 مجید شریفی سیزی چنل آزمون تهران امیر شکروی تایید
18 مهدی کاوسی (کندرات) بام تهران آقای کاوسی تایید
19 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی تایید
20 دانیال محزون کانت داون آزمون تهران آقای شیخی تایید
21 احسان صفری نژاد آکوروس حبیبی تهران نیکوپور تایید
22 ملیکا غروی آنتون آزمون تهران احسان شیخی تایید
23 سجاد ره انجام گرند کروز مقدم تهران سپهر شاکری تایید
24 مازیار جمشیدخانی چارلی چاپلین جم تهران خاکباز تایید
25 سامان دارابی کالر اف لاو الغدیر تهران اقای مختاری تایید
26 سعید رضا ساعدی هیمالیا آریاسب تهران ساعدی تایید
27 دانیال محزون کلود آزمون تهران دانیال محزون تایید
28 مجید شریفی کالین آزمون تهران علیرضا رضوی تایید
29 محمد محمدزاده دانت لیدی شهداء تهران مصوری تایید
30 سلماز غلامحسینی کوئیرینا فرمان آرا تهران رحمتی تایید
31 سیدایمان حسینی دینامیت بی آریاسب تهران حسینی تایید
32 رامین شهابی لو آزمون تهران حانیه مهدی زاده تایید
33 دانیال محزون فلورت آزمون تهران دانیال محزون تایید
34 حمیدرضا حسینی گیلوما مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
35 فائزه غروی کنتسا بی زد آزمون تهران سارا رحمتی تایید
36 مجید شریفی مسترجی آزمون تهران امیرحسین سیاه منصوری تایید
37 مهدی دوستی کاسپر٣٠٣ آریاسب تهران مهدی دوستی تایید
38 غزل قدیری آنجل بام تهران قدیری تایید
39 دینا حبیبی توآندو ون د ویو لوی حبیبی تهران حبیبی تایید توآندو لَوی
40 علیرضا علیرضایی کارول جم تهران امینی تایید
41 آفرین مقدم بنان زد آزمون تهران آقای جهانبین تایید
42 دانیال محزون فاینال چپتر آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
43 مجید شریفی کوئین ژوزفین آزمون تهران مهتاب سیاتیری تایید
44 ملیکا غروی لوتز آزمون تهران ملیکا غروی تایید
45 علی رحمتی هارتاگو زِد بام تهران شرکت سفیراستون تایید
46 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
47 سید حمیدرضا جوزی دیون ون اوریس زد الغدیر تهران راستگو پسند تایید
48 احسان صفری نژاد لرد براوو حبیبی تهران نیکوپور تایید
49 شریف اسماعیلی ساندیور بام تهران افشین احمدوان تایید
50 شایان شایگان گلن بریج بام تهران شایگان تایید
51 سعید رضا ساعدی فایتر آریاسب تهران رضایی تایید
52 دانیال محزون جاست کلیک اند سی آزمون تهران دانیال محزون تایید
53 مجید سلطانی رنکوم میراندا سیاهپوش البرز مجید سلطانی تایید
54 مصطفی رشتیانی سیسکو آریاسب تهران حسین پور تایید
55 محمد نقاش چاتومی آزمون تهران علیرضا شهریاری تایید
56 مهدی کاوسی (رویال) بام تهران آقای کاوسی تایید
57 مجید شریفی دوبلین آزمون تهران امیربهادر تنباکوکار تایید
59 ملیکا غروی فورمیلیون آزمون تهران دانیال محزون تایید
60 علیرضا معتمد راد کاسادو زد ثقفی تهران علیرضا معتمدراد تایید
61 رضا بخشی الیزه دبلیو آرام تهران آیدین حمیدی پسند تایید
62 جلال کارگری دماندا میلاد صدر تهران علیرضا جمشیدی تایید
63 فائزه غروی الویتا آزمون تهران فائزه غروی تایید
64 حمیدرضا حسینی لرد اور مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
67 رادمرد هوشمند کاره تینو گولد بام البرز تایید (خارج رده)
68 مسعود مکاری نژاد زاریداس زد ابرش تهران تایید (خارج رده)
69 مسعود مکاری نژاد (کام فی نت) ابرش تهران تایید
70 مسعود مکاری نژاد (امیلیا) ابرش تهران تایید
71 مسعود مکاری نژاد (جیگولو) ابرش تهران تایید (خارج رده)
72 مسعود مکاری نژاد (آرگونه) ابرش تهران تایید
73 محمدابوالحسنی زاده ایزارلا آزمون تهران تایید
74 حسین رضایی دابرینا اس آزمون تهران تایید
75 داود رشتیانی (دیوازد) آریاسب تهران تایید
76 مصطفی رشتیانی (کارتو) آریاسب تهران تایید
77 حسین رضایی کازابلانکا آزمون تهران تایید
78 حسین رضایی میس داگلاس آزمون تهران تایید
80 ابوالفضل ملک لو (اویتا) ابرش البرز تایید
81 ابوالفضل ملک لو (مجیک) ابرش البرز تایید
82 سید حمیدرضا جوزی (انریکو) الغدیر تهران تایید
83 شراگیم حبیبی (مگنولیا) بام تهران تایید
84 شراگیم حبیبی (دوها) بام تهران تایید
85 شراگیم حبیبی (بربری) بام تهران تایید
86 علی عزیزنیا (اکوا) بام تهران تایید
87 ملیکا غروی (کرات) آزمون تهران تایید
0 عباس قدیری گاکلی شبنم تهران عزیزیان رد (انصراف کاربر)
0 عباس قدیری جنتلی شبنم تهران امیدواری رد (انصراف کاربر)
2 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی رد (انصراف کاربر)
58 محمد گرایلی دلادی شهداء تهران افضلی رد (انصراف کاربر)
79 مصطفی رشتیانی زارنیتزا آریاسب تهران رد (انصراف کاربر)