لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و هفتمین رویداد هیأت: O1 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حسن شعاعی زافیرا بام زنجان حسن شعاعی تایید
2 فرزان رضایی زوکچرو الغدیر تهران فرزان رضایی تایید
3 مسعود یزدی ارس موس ون تنهاگندورن بام البرز سینا مجدپور تایید (خارج رده)
5 ملیکا غروی وولی ول آزمون تهران مهناز شفیعی تایید (خارج رده)
6 سینا غلامی طوقچی آبکه ناز نزاجا تهران سیناغلامی تایید
7 مجید شریفی مسترجی آزمون تهران امیرحسین سیاه منصوری تایید (خارج رده)
8 دانیال محزون گیگابایت آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
9 حسن صفدری گراندتینیو نزاجا تهران مرتضی قنبریان تایید (خارج رده)
10 سامان وحدت یوربان زد رخش صبا تهران سامان وحدت تایید
11 مهرنوش عامری کال می جم اصفهان عامری تایید (خارج رده)
12 کاظم وجدانی (جامپر) آریاسب تهران رضا الله دادی تایید (خارج رده)
13 ایلیا معنوی دی کوئیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید (خارج رده)
14 الهام فرد کاترین آزمون تهران مهدیار کرمی تایید (خارج رده)
15 حسام زندیه کازیل آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
16 کیمیا ضیائی کاپیتانو کمرد تهران بهروز ضیائی تایید (خارج رده)
17 ملیکا غروی آنتون آزمون تهران آقای شیخی تایید (خارج رده)
18 امید غریبی کاستنس ایندگان تهران غریبی تایید (خارج رده)
19 لادن امیرماهانی دو نات هزیتیت آریاسب تهران لادن امیرماهانی تایید
20 آرین اسحاقی فراسکو بام تهران اسحاقی تایید
21 سعیدرضا عاصمی زاریداس زد ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید
22 نازنین زاینده کوپایی ویولت الغدیر تهران زاینده تایید
23 مجید شریفی کوئین ژوزفین آزمون تهران مهتاب سیاتیری تایید (خارج رده)
24 مهدی نجاری گیتانو ایران نوین تهران آذر کیال تایید
25 رامین شهابی دیامانتا آزمون تهران بشیرنژاد تایید (خارج رده)
26 مجید مقصودی لندی ایران نوین تهران مجید مقصودی تایید
27 محمد حسین عقیقی سوزی آزمون تهران عقیقی تایید (خارج رده)
28 دانیال محزون لایکا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
29 ملیکا غروی گریت آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
30 رضا پوررضایی میلورد میلاد صدر تهران مصطفی خالصی تایید (خارج رده)
31 یلدا اصل زعیم آوانسه آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید (خارج رده)
32 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید (خارج رده)
33 رضا بخشی دونالیزا آرام تهران عربی تایید (خارج رده)
34 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی تایید (خارج رده)
35 حسین بهرامی کاترینا شهداء تهران رویانیان تایید
36 مهرنوش عامری هاوایی جم اصفهان عامری تایید (خارج رده)
37 علیرضا علیرضایی کورلیدا 2 ابرش تهران خانم پاکدامن تایید
38 حامد دبیران فیلیپ ایندگان تهران دبیران تایید
39 مجید شریفی دوبلین آزمون تهران امیربهادر تنباکوکار تایید (خارج رده)
40 عماد فرامرزی بی هپی آزمون تهران اعتمادی تایید
41 ملیکا غروی چامهوک آزمون تهران آقای نیکوزاد تایید (خارج رده)
42 کاظم وجدانی (جی سی) آریاسب تهران رضا الله دادی تایید (خارج رده)
43 ایلیا معنوی لاندن آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید (خارج رده)
44 کیان کمال فر وینزور آزمون تهران کیان کمال فر تایید
45 سلماز غلامحسینی کوئیرینا فرمان آرا تهران رحمتی تایید (خارج رده)
46 نیکی خسروشاهی جینا پلو چیتگر تهران خانم نیکی خسروشاهی تایید
48 دانیال محزون کانت داون آزمون تهران آقای شیخی تایید (خارج رده)
49 حمیدرضا ذاکری اشک سپید پارادایس اصفهان ذاکری تایید
50 امیررضا مقدم پاتریس مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
51 فائزه غروی والری آزمون تهران شفیعی تایید (خارج رده)
52 حسام زندیه گیالیتا آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
53 ملیکا غروی فورمیلیون آزمون تهران دانیال محرون تایید (خارج رده)
55 مجید شریفی سیزی چنل آزمون تهران امیرشکروی تایید (خارج رده)
57 مسعود یزدی اس أم لندن بام البرز سینا مجدپور تایید (خارج رده)
58 عرشیا فیض شنل ریور بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
59 سعید کلانتری آسنا بام تهران آرش سجادی تایید (خارج رده)
60 نازنین زاینده کوپایی دایریندا الغدیر تهران زاینده تایید
61 آفرین مقدم گلدپلی آزمون تهران آفرین مقدم تایید
62 مهرنوش عامری اویتا جم اصفهان شفیعی تایید (خارج رده)
63 سعیدرضا عاصمی باکاردی ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید
64 فرزان رضایی گامورا الغدیر تهران فاطمة رضایی تایید
65 مصطفی رشتیانی زارنیتزا آریاسب تهران نبوی نژاد تایید (خارج رده)
66 سامان وحدت آرمان رخش صبا تهران سامان وحدت تایید
67 کاظم وجدانی پادینوس آریاسب تهران هومن منصوریان تایید (خارج رده)
68 آرین اسحاقی آلکازار بام تهران اسحاقی تایید
69 جهانگیر جهان بین اسبرانزا اس آزمون تهران خانم آفرین مقدم تایید (خارج رده)
70 ایلیا معنوی آی فِیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید (خارج رده)
71 دانیال محزون کلود آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
73 ملیکا غروی وناب 8 آزمون تهران حسام حاتمیان تایید (خارج رده)
75 حسین زارع ای میلاد صدر تهران زارع تایید
76 امیرحسین اقبالیون لیلا ابرش تهران امیرحسین اقبالیون تایید
79 سعید کلانتری وردی بام تهران تایید (خارج رده)
80 رادمرد هوشمند کاره تینو گولد بام البرز تایید (خارج رده)
81 محمدحسین ملک لو (مجیک) ابرش تهران تایید
82 حسین یوسفی (آیرا) آزمون تهران تایید
83 رامین شهابی بست آزمون تهران تایید (خارج رده)
84 ابوالفضل مشکینی (اویتا) آزمون تهران تایید
85 مسعود مکاری نژاد (زارینا) ابرش تهران تایید (خارج رده)
86 مسعود مکاری نژاد کشمیر ابرش تهران تایید (خارج رده)
87 مسعود مکاری نژاد (املیا) ابرش تهران تایید (خارج رده)
88 مسعود مکاری نژاد (کام فی نت) ابرش تهران تایید (خارج رده)
89 محمدحسین ملک لو (کارتاگو) ابرش تهران تایید
90 علیرضا علیرضایی لرد زد جم تهران تایید (خارج رده)
91 سعید کلانتری (اسنا) بام تهران تایید (خارج رده)
92 شایان شایگان (کاسو) بام تهران تایید (خارج رده)
93 شایان شایگان کران زد بام تهران تایید (خارج رده)
94 کوروش اسماعیلی اکاردی آزمون تهران تایید (خارج رده)
95 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران تایید (خارج رده)
96 محمد شیرازی (واینات) آزمون تهران تایید (خارج رده)
0 نسرین مقدس ارمیکه چیتگر تهران خانم مقدس رد (انصراف کاربر)
0 حمیدرضا دارستانی بابیدا بنیاد امام خمینی تهران امیر حسین صادقی رد (انصراف کاربر)
4 جعفر افضلی دلادی شهداء تهران جعفر افضلی رد (انصراف کاربر)
47 ندا خیری فاریتا بام تهران علی رحمتی رد (انصراف کاربر)
54 مازیار جمشیدخانی لرد زد ابرش تهران شیرازی رد (انصراف کاربر)
56 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
72 حمیدرضا افضلی کامانتازد شهداء تهران حمیدرضا افضلی رد (انصراف کاربر)
74 مجید شریفی ایندیان آزمون تهران امیرحسین سیاه منصوری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)