لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و هفتمین رویداد هیأت: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 بردیا عزیزیان نالا زد شبنم تهران بردیا عزیزیان تایید
2 امیرحسین داداشزاده سیندا بیوراسب تهران امیر حسین داداشزاده تایید تلفظ صحیح نام باشگاه بی وَر اسب
3 امیرعباس مرادی زاندور بی بام تهران سلیمی تایید
4 سید محمد خاتمی کلور جینا کلاک تهران زرگران تایید
5 ویونا معتمد هاشمی اورالیوس ماکسیمیوس نزاجا تهران صفدری تایید
6 الناز شکاری ماهان یال تهران النازشکاری تایید
7 پارسا میرزایی طوفان الغدیر تهران فرزان رضائی تایید
8 بهناز اسدی بونیتا شهداء تهران بهناز اسدی تایید
9 علی عربی لیدی کویینی آرام تهران عربی تایید
10 امیرحسین گل محمدی اسکای کمرد تهران لیلاز تایید (خارج رده)
11 فائزه ابوئی سلین آزمون تهران فائزه ابوئی تایید
12 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید تایید (خارج رده)
13 محمود انجمنی اواگون ایندگان تهران انجمنی تایید
14 کوروش اسماعیلی اکاردی آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید (خارج رده)
15 علی اسحاقیان جاستین جم تهران اسحاقیان تایید
17 جلال کارگری پیوسی میلاد صدر تهران خانم یوسفی تایید (خارج رده)
19 سعیدرضا عاصمی زاریداس زد ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید (خارج رده)
21 آذر کیال گیتانو ایران نوین تهران آذر کیال تایید (خارج رده)
22 امیرحسین اقبالیون کلاریسا ابرش تهران امیرحسین اقبالیون تایید (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (خارج رده)
23 محسن امامی زد تو میلاد صدر تهران محسن امامی تایید
24 فائزه برک نژاد بست آزمون تهران آقای شهابی تایید
25 سعید کلانتری آسنا بام تهران آرش سجادی تایید (خارج رده)
26 سامان وحدت آرمان آریاسب تهران وحدت تایید
27 امیر محمد حسینعلی کایا میثاق تهران حمید حسینعلی تایید
28 حمییدرضا نظریی اِنزو آزمون تهران حمیدرضا نظری تایید
29 نیلوفر سنایی زارا ایران نوین تهران نیلوفر سنایی تایید
30 فاطمه عقیقی کورنلیا آزمون تهران عقیقی تایید
31 ندا قره باغی کبری بی الوند تهران قره باغی تایید
32 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید (خارج رده)
33 مارال تقی پور ایدانا بام تهران تقی پور تایید
34 ریحانه کلانتری ماهور ایران نوین تهران ریحانه کلانتری تایید
35 محمد حسین اسحاقیان گیزینه جم تهران اسحاقیان تایید
36 شاهین سجادیی لاوربوی بام تهران شاهین سجادی تایید
37 تانیا ساپینی تارگت الوند تهران تانیا ساپینی تایید
38 یزدان ملاافضل سهیل میلاد صدر تهران یزدان ملاافضل تایید (خارج رده)
39 بردیا عزیزیان گاکلی شبنم تهران بردیا عزیزیان تایید
41 امیرعباس مرادی زرونا بام تهران خانم رحمتی تایید
42 رضا یوسفی گامورا الغدیر تهران خانم رضایی تایید
43 ویونا معتمد هاشمی سیتلّا نزاجا تهران مالکی تایید
44 محمودرضا عشقی گود بوی کمرد تهران کاظمی تایید
45 پارسا میرزایی اودیسه الغدیر تهران پانیذ صفا تایید
46 دانیال انوشه ئی سیلوانا آزمون تهران کریمی تایید (خارج رده)
47 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران سید فراز قمصری تایید (خارج رده)
48 علی عربی فلاور آرام تهران عربی تایید
49 امیرحسین گل محمدی گرلند دی آمور اف کمرد تهران ضیایی تایید (خارج رده)
50 نوشین موسوی نمین اسکات الوند تهران آقای فتح اله زاده تایید
51 ملینا صالحی بخش مایا بام تهران ملینا صالحی تایید
52 سیدکامران قیدی دن نزاجا تهران یحیی زاده تایید
53 رضا پوررضایی گلدن هورس میلاد صدر تهران فاطمه پوررضایی تایید (خارج رده)
54 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید (خارج رده)
56 امیررضا مقدم ایبو مقدم تهران امیررضا مقدم تایید (خارج رده)
57 مصطفی احمدی جوی فور لایف زد بام تهران مصطفی احمدی تایید
58 محمدمهدی مرادی لاسکو بام تهران مرادی تایید
59 سعیدرضا عاصمی باکاردی ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید (خارج رده)
61 سعید کلانتری وردی بام تهران تایید (خارج رده)
62 محمدمهدی محمدی پانتوم آزمون تهران تایید
63 سجاد ره انجام لیدی زیراکو مقدم تهران تایید (خارج رده)
64 سجاد ره انجام کنتندرو مقدم تهران تایید (خارج رده)
65 سجاد کلانتری رزا بام تهران تایید (خارج رده)
66 کاوه حسینی (تاوینا) کاوه تهران تایید (خارج رده)
67 حمیدرضا حسینی (ماتیلدا) پاییزان تهران تایید (خارج رده)
68 حمیدرضا حسینی (کویین) پاییزان تهران تایید (خارج رده)
69 امیرحسین داداشزاده کلاریسا بیوراسب تهران تایید (خارج رده)
70 فائزه برک نژاد دیامانتا آزمون تهران تایید
71 مجید منصوری بالرنیا الوند تهران تایید (خارج رده)
0 حمیدرضا دارستانی بابیدا بنیاد امام خمینی تهران امیر حسین صادقی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
16 محمدمهدی دلاوری دلشاد یال تهران محمد مهدی دلاوری رد (انصراف کاربر)
18 مسعود یزدی ایر پاتر دب ز فرمان آرا البرز یزدی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
20 میلاد عطار گلدن ریس بیوراسب تهران مهندس عطار رد تلفظ صحیح نام باشگاه بی وَر اسب (انصراف کاربر) (خارج رده)
40 سامان دارابی لیان الغدیر تهران خانوم مسعودی مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
55 رامین شهابی دیامانتا آزمون تهران بشیرنژاد رد (انصراف کاربر) (خارج رده)