لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (آزمون): C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 جهانگیر جهان بین اسبرانزا اس آزمون تهران خانم آفرین مقدم تایید
2 علی کمپانی زیبلِس بام تهران احمدکمپانی تایید
3 امیر کلانتری استرلا آریاسب تهران پریسا دانشور تایید
5 محمد نقاش فریجا آزمون تهران شهسواریان تایید
6 احمد رمضانی کلو کالت آرش البرز مهندسی تایید
7 محمدرضا بهرامی الیزا النا آریاسب البرز محمدرضا بهرامی تایید
8 رامین شهابی لو آزمون تهران حانیه مهدی زاده تایید
9 رامین شهابی فنتسی آزمون تهران بشیر نژاد تایید
10 عباس قدیری گاکلی شبنم تهران عزیزیان تایید
11 عباس قدیری جنتلی شبنم تهران عباس نژدامیدواری پور تایید
12 محمود پورحیدری لرد زد بام تهران خدایی تایید
13 احسان صفری نژاد آکوروس حبیبی تهران نیکوپور تایید
15 احسان صفری نژاد لرد براوو حبیبی تهران نیکوپور تایید
16 امید غریبی الاید ایندگان تهران غریبی تایید
17 رامین شهابی سرادو زد آزمون تهران اقای درگاهی تایید
18 غزل قدیری بومیلا بام تهران قدیری تایید
19 علی عزیزنیا روبی بام تهران امیرحسین رییسی تایید
20 مهرنوش عامری اشک سپید جم اصفهان ذاکری تایید
22 علی عزیزنیا اکوا بام تهران محمدرضا رییسی تایید
23 علی عزیزنیا ولنتینو بام تهران خانم نصیری تایید
24 رضا بخشی الیزه دبلیو آرام تهران آیدین حمیدی پسند تایید
25 محمد زرین هکتور شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
26 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
27 حمیدرضا حسینی بوگراسیا مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
28 حمیدرضا حسینی کو کوز مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
29 حمیدرضا حسینی گیلوما مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
30 رادمرد هوشمند کاره تینو گولد بام البرز ... تایید
31 شایان شایگان ای کتچر تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
32 قاسم قاسمی فابیلوس شکوری تهران بختیاری تایید
33 قاسم قاسمی ملونی شکوری تهران همدانی تایید
34 داود پوررضایی (فرلس) آزمون تهران تایید (خارج رده)
35 داود پوررضایی (برن توفلای) آزمون تهران تایید
36 داود پوررضایی سوزی آزمون تهران تایید
37 داود پوررضایی (آندرا) آزمون تهران تایید
38 داود پوررضایی (بیلاری) آزمون تهران تایید
39 داود پوررضایی ساخاری آزمون تهران تایید
40 محمدابوالحسنی زاده (بتو) آزمون تهران تایید
41 علی پوررضایی (کوجی) آزمون تهران تایید
42 علی رحمتی دن دیگو بام تهران ارش سجادی تایید
43 علی رحمتی هارتاگو زِد بام تهران شرکت سفیر استون تایید
44 علی رحمتی لرد گرانوس بام تهران شرکت سفیر استون تایید
45 رادمرد هوشمند کارگوت زد بام البرز . تایید
47 رادمرد هوشمند کلیر اسکای بام البرز . تایید
48 سعید رضا ساعدی هیمالیا آریاسب تهران آقای ساعدی تایید
49 مازیار جمشیدخانی چارلی چاپلین جم تهران تایید
50 مازیار جمشیدخانی کوپ د کویین جم تهران تایید
51 رادمرد هوشمند (هرینچ) بام البرز تایید
52 علی رحمتی فاریتا بام تهران تایید
53 مجتبی مکاری نژاد ادوارد بام تهران تایید
54 مجتبی مکاری نژاد (گرلاندو) بام تهران تایید
57 حسین رضایی کورنلیا آزمون تهران تایید
58 حسین رضایی چیکو آزمون تهران تایید
59 شراگیم حبیبی (مگنولیا) بام تهران تایید
60 شراگیم حبیبی بربری بام تهران تایید
61 شراگیم حبیبی (دوها) بام تهران تایید
62 امیررضا صف شکن پادینوس آریاسب تهران تایید
63 داود پوررضایی ادالما آزمون تهران تایید
64 امیررضا صف شکن (کاساندرا) آریاسب تهران تایید
65 حسین رضایی کازابلانکا آزمون تهران تایید
66 میثم صفویه کونتوری2 تک سواران نادری شمال تهران تایید
67 محمد خاکباز کامان چابک تهران تایید
4 علی عربی لیدی کویینی آرام تهران علی عربی رد (انصراف کاربر)
14 احسان صفری نژاد کنتدرو حبیبی تهران نیکوپور رد (انصراف کاربر)
21 حسن صفدری لوودویگا نزاجا تهران سلطانی رد (انصراف کاربر)
46 سعید کلانتری پاپیتال بام تهران شرکت سفیر استون رد (انصراف کاربر)
55 ابوالفضل ملک لو (لولیپا) ابرش البرز رد (انصراف کاربر)
56 ابوالفضل ملک لو (کانسپتوس) ابرش البرز رد (انصراف کاربر)