لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (آزمون): E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 جهانگیر جهان بین گلدپلی آزمون تهران آفرین مقدم تایید (خارج رده)
2 سید علی سرشار ای دل آی جم تهران اسحاقیان تایید (خارج رده)
3 سید علی سرشار اوینه وی جم تهران اسحاقیان تایید
4 حامد دبیران فیلیپ ایندگان تهران دبیران تایید (خارج رده)
5 رضا بخشی دزموند بوی آرام تهران آیدین حمیدی پسند تایید (خارج رده)
6 علیرضا قطب شریف کوچین گرل آزمون تهران جواد امامی تایید (خارج رده)
7 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید (خارج رده)
8 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
9 حسین انصاری شاینینگ میثاق تهران حسین انصاری تایید
11 سیده روژین بنی هاشمی آتینا آزمون تهران روژین بنی هاشمی تایید
12 محمد رضا طراحیان کورنادو حبیبی تهران نگار جهان بین تایید (خارج رده)
13 الهام فرد کاترین آزمون تهران مهدیار کرمی تایید (خارج رده)
14 تارخ پرند لندوس آزمون تهران پیری تایید (خارج رده)
15 فرزین فتحعلیزاده زاگرس پاییزان تهران سرشار تایید
16 احسان صفری نژاد ریانا حبیبی تهران نیکوپور تایید
17 احسان صفری نژاد فیلز دکوی دام اس حبیبی تهران نیکوپور تایید
18 حسین زارع ای میلاد صدر تهران زارع تایید (خارج رده)
19 سلمان ثقفی دیمبولا ثقفی تهران علی مجتهد زاده تایید (خارج رده)
20 رضا پوررضایی میلورد میلاد صدر تهران مصطفی خالصی تایید (خارج رده)
21 امیرحسین سرگل زائی هلونیا چیتگر تهران سرگلزایی تایید
22 مهرنوش عامری اویتا جم اصفهان شفیعی تایید (خارج رده)
23 آرزو امیرمقدمی آمیرا بام زنجان امیرمقدمی تایید (خارج رده)
24 رضا بخشی دونالیزا آرام تهران عربی تایید (خارج رده)
25 یلدا اصل زعیم آوانسه آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید (خارج رده)
26 سعید کلانتری رزا بام تهران اسفندیار هوشمند تایید (خارج رده)
28 حمیدرضا حسینی بالدی گراف مقدم تهران یوسفی تایید (خارج رده)
29 رادمرد هوشمند کاره تینو گولد بام البرز ... تایید (خارج رده)
30 امیررضا مقدم پاتریس مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
32 سعیدرضا عاصمی باکاردی ابرش تهران عاصمی تایید
33 سعیدرضا عاصمی زاریداس زد ابرش تهران عاصمی تایید
34 احمد رمضانی ارون آرش البرز رومینا طریقت تایید (خارج رده)
35 رضا جلالی گتسبی بام تهران اقای پورجعفری تایید (خارج رده)
36 علی پوررضایی (لافایتر) آزمون تهران تایید (خارج رده)
37 علی پوررضایی همبیزی آزمون تهران تایید (خارج رده)
38 مریم نورعلی ژالوما آریاسب تهران تایید
39 رضا مرزبانیان کنتن گراف آریاسب تهران تایید
40 سید محمد حسین دهقان زئوس جم تهران تایید
41 تارخ پرند سیرونت آزمون تهران تایید
44 سعید کلانتری وردی بام تهران تایید
45 علیرضا علیرضایی سیدو زد جم تهران تایید (خارج رده)
46 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران تایید
47 ابوالفضل ملک لو کانسپتوس ابرش البرز تایید
48 ابوالفضل ملک لو (لولیپا) ابرش البرز تایید
49 محمدحسین ملک لو (مجیک) ابرش تهران تایید (خارج رده)
50 محمدحسین ملک لو (کاتاگو) ابرش تهران تایید
51 حسین رضایی کازابلانکا آزمون تهران تایید (خارج رده)
52 احمد رمضانی رائول آرش البرز تایید (خارج رده)
53 امیرحسین اقبالیون لیلا ابرش تهران تایید
55 حمیدرضا حسینی (ماتیلا) پاییزان تهران تایید
56 حمیدرضا حسینی (امتیس) پاییزان تهران تایید
57 رحمان بشیرنژاد (امیرال) آزمون تهران تایید
58 عباس قدیری هارمونی شبنم تهران تایید
59 عباس قدیری روزالینا شبنم تهران تایید
60 محمد رضا طراحیان ژاکلین کندی حبیبی تهران تایید
61 میثم صفویه (کانتوریو) تک سواران نادری شمال تهران تایید
62 امیر حسین سیاه منصوری ایندیان میثاق تهران تایید
63 علیرضا علیرضایی کنستانتین ابرش تهران تایید
64 نگار صدرزاده (ورینا اچ) آزمون تهران تایید (خارج رده)
10 امیرحسین اقبالیون لیلا ابرش تهران امیرحسین اقبالیون رد (انصراف کاربر)
27 حمیدرضا حسینی آبکه مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
31 امیررضا مقدم ایبو مقدم تهران امیررضا مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
42 نگار احمدی (ورینااچ) آزمون خراسان رضوی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
43 مازیار جمشیدخانی کنستانتین ابرش تهران رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
54 امیرحسین اقبالیون (کلیسا) ابرش تهران رد (انصراف کاربر)