لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (آزمون): سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
3 عرفان موذن زایونیک آزمون تهران عرفان موذن تایید
4 علی عربی لیدی کویینی آرام تهران عربی تایید
5 امیرحسین داداشزاده سیندا بیوراسب تهران امیرحسین داداشزاده تایید تلفظ صحیح نام باشگاه بی وَر اسب
6 حسن سعادتی آقا جکی بیوراسب تهران مهندس سعادتی تایید تلفظ صحیح نام باشگاه بی وَر اسب
7 محمد حسین اسحاقیان گیزینه جم تهران اسحاقیان تایید
8 علی اسحاقیان جاستین جم تهران اسحاقیان تایید
9 هستی جعفری ایراندخت آرام تهران علی رضا جعفری تایید
10 محمدمهدی محمدی پانتوم آزمون تهران آقای شریفی تایید ...
11 بردیا عزیزیان گاکلی شبنم تهران بردیا عزیزیان تایید
12 بردیا عزیزیان نالا زد شبنم تهران بردیا عزیزیان تایید
13 گلاره محمدی امیلی آزمون تهران مهندس عیسی وند تایید (خارج رده)
14 فائزه برک نژاد بست آزمون تهران آقای شهابی تایید
16 امیر محمد حسینعلی کایا شهاب تهران حمید حسینعلی تایید
17 رضا مکیی رائول آرش البرز مهندسی تایید
18 عماد فرامرزی بی هپی آزمون تهران خانم اعتمادی تایید (خارج رده)
19 محسن امامی زد تو میلاد صدر تهران محسن امامی تایید
20 بهناز اسدی بونیتا شهداء تهران بهناز اسدی تایید
21 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید (خارج رده)
22 فائزه ابوئی سلین آزمون تهران فائزه ابوئی تایید
23 امیرحسین اقبالیون کلاریسا ابرش تهران امیرحسین اقبالیون تایید (خارج رده)
24 سحر نوروزی سمین میلاد صدر تهران سحر نوروزی تایید
25 محمد انجمنی اواگون ایندگان تهران انجمنی تایید
26 مارال تقی پور فورسایت بام تهران کلانتری تایید
27 رویا بنایی مبارک آبادی پرند میثاق تهران رویا بنایی تایید
28 مهرتاش منافی فرد کنتن گراف آریاسب تهران آقای هادی ساعی تایید
29 مهرنوش عامری کال می جم اصفهان عامری تایید (خارج رده)
30 سجاد دهقانیان شرلوک جم تهران حسین حاجی آبادی تایید
31 مهرنوش عامری هاوایی جم اصفهان عامری تایید (خارج رده)
32 مهرنوش عامری شپل جم اصفهان عامری تایید (خارج رده)
33 آرزو امیرمقدمی آمیرا بام زنجان امیرمقدمی تایید (خارج رده)
34 زهرا نظری اِنزو آزمون تهران زهرا نظری تایید
35 سعید کلانتری وردی بام تهران هوشمند تایید (خارج رده)
36 سعید کلانتری رزا بام تهران هوشمند تایید (خارج رده)
38 سعیدرضا عاصمی باکاردی ابرش تهران عاصمی تایید
39 سعیدرضا عاصمی زاریداس زد ابرش تهران عاصمی تایید
40 فاطمه پورضایی کایلو میلاد صدر تهران فاطمه پوررضایی تایید (خارج رده)
41 حمزه عبادی (کستر) بام تهران تایید
42 حمیدرضا حسینی (آمتیس) پاییزان تهران تایید (خارج رده)
43 حمیدرضا حسینی (ماتیلا) پاییزان تهران تایید (خارج رده)
44 رضا بخشی فلاور آرام تهران تایید (خارج رده)
45 شهاب شاه ابراهیم آلووت آریاسب تهران تایید
46 فرزین فتحعلیزاده باران پاییزان تهران تایید
47 کاوه حسینی (تاوینا) کاوه تهران تایید
48 لیلا کریمی شوگر آزمون تهران تایید
49 محمد ابراهیم تدین (رافینس) آزمون تهران تایید
50 محمدحسین ملک لو (کاتاگو) ابرش تهران تایید
51 سحرناز نیکخواه وی نوخ نی آزمون تهران تایید
1 ویونا معتمد هاشمی اورالیوس ماکسیمیوس بنیاد امام خمینی تهران صفدری رد - (انصراف کاربر)
2 مهدی نعمتی لدارکو بام تهران مهدی نعمتی رد (انصراف کاربر)
15 امیر محمد حسینعلی ایلان شهاب تهران حمید حسینعلی رد (انصراف کاربر)
37 امیررضا مقدم ایبو مقدم تهران امیررضا مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)