لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (آزمون): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 الهام فرد سلین آزمون تهران فائزه ابوئی تایید (خارج رده)
2 عباس قدیری هارمونی شبنم تهران آرشا غفاری تایید
3 کوروش اسماعیلی اکاردی آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید (خارج رده)
4 تارخ پرند زایونیک آزمون تهران عرفان موذن تایید (خارج رده)
5 امید غریبی اواگون ایندگان تهران انجمنی تایید (خارج رده)
6 میثم صفویه (کندرو) تک سواران نادری شمال تهران تایید
8 محمد سیاه منصوری شاینینگ میثاق تهران تایید
9 رضا بخشی لیدی کویینی آرام تهران عربی تایید (خارج رده)
10 محمد کریمی بونیتا شهداء تهران بهناز اسدی تایید (انصراف کاربر) (انصراف کاربر)
11 محمد رضا طراحیان ژاکلین کندی حبیبی تهران خانم جعفریان تایید
12 تارخ پرند پانتوم آزمون تهران مجید شریفی تایید (خارج رده)
13 فرزین فتحعلیزاده باران پاییزان تهران محمدی جو تایید
14 عباس قدیری روزالینا شبنم تهران سلیمان بخشی تایید (خارج رده)
0 رضا بخشی فلاور آرام تهران عربی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
7 حمیدرضا حسینی آبکه مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)