لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (نزاجا): C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر هاشم پور شکلات نوروز آباد تهران محمدرضا مرادی تایید
2 حسن صفدری مارشال نزاجا تهران سلطانی تایید
3 امیرحسین دارابی باکوبا نزاجا تهران محمدی تایید
4 امیر زاهدی آیرا نزاجا تهران غفاری تایید
5 مجید سلطانی رنکوم میراندا سیاهپوش البرز مجیدسلطانی تایید
6 حمیدرضا حاجی کندی دودسا نزاجا تهران اشکان الهیان تایید
7 امیر هاشم پور ارونگو نوروز آباد تهران شبستری هورسز تایید
8 حمیدرضا دارستانی کاستر بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
9 امیرحسین دارابی (کوئین زد) نزاجا تهران ملک نیا تایید
10 علیرضا معتمد راد کاسادو زد ثقفی تهران علیرضا معتمدراد تایید
11 حسن صفدری کویین نزاجا تهران سلطانی تایید
12 امیر زاهدی زنیت نزاجا تهران جوادیان تایید
13 امیر هاشم پور کالباریو نوروز آباد تهران شبستری هورسز تایید
14 مجید سلطانی هارمونی وی دی ال سیاهپوش البرز مجید سلطانی تایید
15 امیرحسین دارابی (وینس) نزاجا تهران اژدری تایید
16 حسین وفایی مونالیزا سیاهپوش تهران طباطبایی تایید
18 حامد افضلی کامونیکا شهداء تهران حامد افضلی تایید
19 امیر هاشم پور رویال براوو نوروز آباد تهران شبستری هورسز تایید
20 امیر زاهدی ادی یلا نزاجا تهران ممقانی تایید
21 امیرحسین دارابی (ملورین) نزاجا تهران علائدینی تایید
22 حمیدرضا حاجی کندی جیم موریسون نزاجا تهران عباس جمالی تایید
23 هومان جلالی کارولین ام نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید
24 حمیدرضا دارستانی شنل ریور بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
25 امیر زاهدی گریتجی نزاجا تهران رسانه تایید
26 حسن صفدری اسکادا نزاجا تهران ممقانیان تایید
27 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی تایید
28 امیر هاشم پور چاپیو زد نوروز آباد تهران شبستری هورسز تایید
29 امیرحسین دارابی جامبو نزاجا تهران میری تایید
40 مرتضی قنبریان (لیلیوم) نزاجا تهران تایید
41 محمد صنعتگر (تیگرا) نزاجا تهران تایید
42 رضا جعفری (سیدنی) نزاجا تهران تایید
43 حسن صفدری (امیکل) نزاجا تهران تایید
0 امید غریبی الاید ایندگان تهران غریبی رد - (انصراف کاربر)
0 مازیار جمشیدخانی چارلی چاپلین جم تهران خاکباز رد (انصراف کاربر)
0 غزل قدیری بومیلا بام تهران قدیری رد - (انصراف کاربر)
0 مازیار جمشیدخانی کوپ د کویین جم تهران خوانساری رد (انصراف کاربر)
0 سعید رضا ساعدی هیمالیا آریاسب تهران آقای ساعدی رد (انصراف کاربر)
0 حمیدرضا حسینی بوگراسیا مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد - (انصراف کاربر)
0 حمیدرضا حسینی کو کوز مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد - (انصراف کاربر)
0 حمیدرضا حسینی گیلوما مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد - (انصراف کاربر)
0 محمد خاکباز کامان چابک تهران خاکباز رد (انصراف کاربر)
0 قاسم قاسمی فابیلوس شکوری تهران بختیاری رد - (انصراف کاربر)
17 محمد حسین مکاری نژاد آل هارت ثقفی تهران اقای سلیمی رد (انصراف کاربر)