لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (نزاجا): E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
2 رضا جعفری نونیکس نزاجا تهران وحید احیایی قدرتی تایید
3 حمیدرضا دارستانی کالینا بنیاد امام خمینی تهران نامدار تایید
4 سینا غلامی طوقچی بی ام پرسد نزاجا تهران سینا غلامی تایید
5 محمد ریاستیان اماداوس بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
6 محمد صنعتگر (ساشا) نزاجا تهران تایید
7 مجید سلطانی سیلیا سیاهپوش البرز دکتر مختاری تایید (خارج رده)
8 امیر حسین صادقی زمانی بابیدا بنیاد امام خمینی تهران امیر حسین صادقی تایید
9 رسول مهرانی ایریس بنیاد امام خمینی تهران هدیش مال تایید
10 امیدرضا یوردخانی لاکی لوک نزاجا تهران امینی تایید
11 محمد گرایلی گلادیاتور سمند تهران آقای صبوری تایید (خارج رده)
12 حمیدرضا عیسی وند سحر نزاجا تهران ارتینا امینیان تایید
13 حمید زاهدی (سوئینی زد) نزاجا تهران تایید
14 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران عامری تایید
15 عرشیا فیض شنل ریور بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
16 اردوان محبوبیان بارتون نزاجا تهران آقای جورابچی تایید
17 سیدحسن موسوی زلزله نزاجا تهران ناجا تایید
18 احسان سقائیان سیندرلا نزاجا تهران سقاییان تایید
19 سینا غلامی طوقچی آبکه ناز نزاجا تهران سینا غلامی تایید
20 هومان جلالی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی تایید (خارج رده)
21 محمد گرایلی دیوت سمند تهران آقای آزاد تایید نام اسب DIVET صحیح است (خارج رده)
22 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز حاج محسن محمدی تایید (خارج رده)
23 حسن صفدری (برندا) نزاجا تهران تایید
24 سید جواد جلالی دوونین دی نزاجا تهران سیدجواد جلالی تایید (خارج رده)
25 حمیدرضا دارستانی (دورن) بنیاد امام خمینی تهران تایید (خارج رده)
26 مرتضی قنبریان (کاردوسو) نزاجا تهران تایید (خارج رده)
27 علی پولادوند جی جی کوثر تهران علی پولادوند تایید
0 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید رد (انصراف کاربر)
0 مازیار جمشیدخانی کنستانتین ابرش تهران ا رد (انصراف کاربر)
0 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 علیرضا علیرضایی سیدو زد جم تهران احمدی رد (انصراف کاربر)
0 سید محمد حسین دهقان زئوس جم تهران مقدم رد (انصراف کاربر)
0 مهدی پولادوند کنتورو بوی سیاهپوش تهران بکایی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 تارخ پرند سیرونت آزمون تهران اقای سلیمی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 احسان صفری نژاد فیلز دکوی دام اس حبیبی تهران نیکوپور رد - (انصراف کاربر)
0 امیرحسین گل محمدی کاالی نا کمرد تهران آقای وفایی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 امیرحسین گل محمدی دی وی دف کمرد تهران آقای وفایی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 مریم نورعلی ژالوما آریاسب تهران دکتر مریم نورعلی رد (انصراف کاربر)
0 رضا مرزبانیان کنتن گراف آریاسب تهران هادی ساعی رد (انصراف کاربر)
0 حمیدرضا حسینی آبکه مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 حمیدرضا حسینی بالدی گراف مقدم تهران یوسفی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 سعید کلانتری وردی بام تهران اسفندیار هوشمند رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران اقای سلیمی رد (انصراف کاربر)
0 امیر زاهدی (سوئینی زد) نزاجا تهران رد