لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و پنجمین رویداد هیأت: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 احسان صفری نژاد ریانا حبیبی تهران نیکوپور تایید
2 یاشار نوایی سیوان چیتگر تهران تصدیقی تایید (خارج رده)
4 سیاوش کریمی تانگولو نمک آبرود تهران ملینا صالحی تایید (خارج رده)
5 ابوالفضل محمدزاده استلا ابرش تهران انتظاری تایید (خارج رده)
6 مریم نورعلی ژالوما آریاسب تهران تایید
8 آرزو امیرمقدمی آمیرا بام زنجان امیرمقدمی تایید (خارج رده)
9 مجتبی مکاری نژاد ادوارد بام تهران ریحانیان تایید (خارج رده)
10 احمد رمضانی ارون آرش البرز رومینا طریقت تایید (خارج رده)
11 محمود سارانی ویندی ایندگان تهران امید غریبی تایید
12 مسعود یزدی اس أم لندن بام البرز سینا مجدپور تایید (خارج رده)
13 شهسوار زمانی ژئونیتا پائولونا ابرش تهران محسن نوری تایید (خارج رده)
15 رومینا تعمیری آگرین ایران نوین تهران رومینا تعمیری تایید (خارج رده)
16 محمد رضا طراحیان کورنادو حبیبی تهران نگار جهان بین تایید (خارج رده)
17 سهراب معصومی کندی من بام تهران سهراب معصومی تایید (خارج رده)
18 حمیدرضا حسینی آبکه مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
19 محمد گرایلی گلادیاتور سمند تهران صبوری تایید (خارج رده)
20 پیمان رحیمی لرد گرانوس بام تهران شرکت سفیر استون تایید
21 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان تایید (خارج رده)
22 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران سید فراز قمصری تایید (خارج رده)
23 محمد حاجی یزدی ویوا دکویینتا ایران نوین تهران بهزاد روستا تایید (خارج رده)
24 مرتضی خسروانی ویسپر ابرش تهران مرتضی خسروانی تایید - (انصراف کاربر) - (انصراف کاربر) (خارج رده)
25 پانیذ صفا پیکاسو الغدیر تهران پانیذ صفا تایید
26 سیاوش کریمی ایروبیک 37 نمک آبرود تهران هانیه رادخواه تایید (خارج رده)
27 سید یونس باقری طوفان الغدیر تهران فرزان رضایی تایید
29 رادمرد هوشمند کاره تینو گولد بام البرز هوشمند تایید (خارج رده)
30 رحمان بشیرنژاد بلاک بیوتی آزمون تهران رحمان بشیرنژاد تایید
32 مجید سلطانی سیلیا سیاهپوش البرز دکتر مختاری تایید
33 آرین اسحاقی فراسکو بام تهران اسحاقی تایید (خارج رده)
34 حسن شعاعی زافیرا بام زنجان حسن شعاعی تایید (خارج رده)
35 محمد گرایلی دیوت تهران آزاد تایید (خارج رده)
36 مصطفی رشتیانی زارنیتزا آریاسب تهران نبوی نژاد تایید (خارج رده)
37 اندیشه طلایی بلاجیو ابرش تهران طلایی تایید (خارج رده)
38 حسین زارع ای میلاد صدر تهران زارع تایید (خارج رده)
39 احسان صفری نژاد فیلز دکوی دام اس حبیبی تهران نیکوپور تایید
40 حامد دبیران فیلیپ ایندگان تهران دبیران تایید (خارج رده)
41 معین قسمتی شف اچ زد بام تهران معین قسمتی تایید (خارج رده)
42 حمیدرضا ذاکری اشک سپید پارادایس اصفهان ذاکری تایید (خارج رده)
43 احمد رمضانی کلو کالت آرش البرز سیاوش مهندسی تایید (خارج رده)
44 رضا مرزبانیان کنتن گراف آریاسب تهران تایید
45 سینا غلامی طوقچی بی ام پرسد نزاجا تهران سینا غلامی تایید
46 مجتبی خسروی فرست دی بام تهران خودم تایید
47 شهسوار زمانی کانسپتوس ابرش تهران ملک لو تایید (خارج رده)
49 رامین شهابی فنتسی آزمون تهران .. تایید (خارج رده)
50 سید علی سرشار ای دل آی جم تهران اسحاقیان تایید (خارج رده)
51 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
52 سجاد رجبیان لنا چابک قم سجاد رجبیان تایید
53 حمیدرضا حسینی بالدی گراف مقدم تهران یوسفی تایید (خارج رده)
55 سهراب معصومی کانتینوس استرن بام تهران سهراب معصومی تایید (خارج رده)
56 مجتبی مکاری نژاد اکسترا بام تهران فلاحیان تایید (خارج رده)
57 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید (خارج رده)
58 هلیا کنکانی زینا بام زنجان هلیا کنکانی تایید (خارج رده)
59 رضا روزبهانی (سان لرد) بام تهران رضا روزبهانی تایید (خارج رده)
60 ارسلان خوشدل بیگ استار بام تهران تایید (خارج رده)
61 ارسلان خوشدل (هیپ چوال) بام تهران تایید (خارج رده)
62 علیرضا خوشدل (کری سو) بام تهران تایید (خارج رده)
63 علیرضا خوشدل (کاسینا) بام تهران تایید (خارج رده)
64 علیرضا خوشدل لیدی کانتوس بام تهران تایید (خارج رده)
65 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران تایید
66 مجتبی مکاری نژاد آنت بام تهران تایید (خارج رده)
67 شراگیم حبیبی بن باجو بام تهران تایید (خارج رده)
68 سجاد کلانتری کلی چیتگر تهران تایید (خارج رده)
70 سعیدرضا عاصمی زاریداس زد ابرش تهران تایید (خارج رده)
3 محمد گرایلی پاپیلون اسنومن شهداء تهران آقای نریمانی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
7 سینا غلامی طوقچی آبکه ناز نزاجا تهران سینا غلامی رد - (انصراف کاربر)
14 علی عربی دونالیزا آرام تهران عربی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
28 سلمان ثقفی دیمبولا ثقفی تهران علی مجتهد زاده رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
31 رضا بخشی دزموند بوی آرام تهران آیدین حمیدی پسند رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
48 سیاوش کریمی فلاسکو نمک آبرود تهران طاهرعبدی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
54 محمد رضا طراحیان ژاکلین کندی حبیبی تهران خانم جعفریان رد - (انصراف کاربر)
69 سجاد کلانتری ایوانکا چیتگر تهران رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)