لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و پنجمین رویداد هیأت: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 علیرضا میرزائی گندم الغدیر تهران بهنام برنا تایید (خارج رده)
2 سیاوش کریمی مایا بام تهران ملینا صالحی تایید (خارج رده)
3 سید علی سرشار گیزینه جم تهران اسحاقیان تایید (خارج رده)
4 سعید کلانتری وردی بام تهران هوشمند تایید (خارج رده)
6 سیاوش کریمی ماهان بام تهران النازشکاری تایید (خارج رده)
7 علی رحمتی آسنا بام تهران آقای محمد پور تایید
8 سید علی سرشار اوینه وی جم تهران اسحاقیان تایید (خارج رده)
10 سیاوش کریمی دلشاد بام تهران آقای محمد خان تایید (خارج رده)
11 مسعود یزدی اس أم لندن بام البرز سینا مجدپور تایید (خارج رده)
12 حمید حسینعلی ایلان شهاب تهران حمید حسینعلی تایید (خارج رده)
13 علیرضا میرزائی اودیسه الغدیر تهران خانم پانیذ صفا تایید (خارج رده)
15 سید علی سرشار جاستین جم تهران اسحاقیان تایید (خارج رده)
16 سعید کلانتری رزا بام تهران هوشمند تایید (خارج رده)
17 محمد رضا طراحیان ژاکلین کندی حبیبی تهران خانم جعفریان تایید
18 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
19 سمیرا نصیری ورسار دولئو بام تهران سمیرا نصیری تایید (خارج رده)
22 حمزه عبادی (کاسپر) بام تهران تایید
23 شراگیم حبیبی کورنلیا بام تهران تایید
0 شادی حاجی احمدی کسپر بام تهران خانم حاجی احمدی رد - (انصراف کاربر)
0 شادی حاجی احمدی کورنلیا بام تهران خانم حاجی احمدی رد - (انصراف کاربر)
5 علی عربی فلاور آرام تهران عربی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
9 علیرضا میرزائی هه تاو الغدیر تهران پارسا میرزائی رد - (انصراف کاربر)
14 سیاوش کریمی ایروبیک 37 نمک آبرود تهران هانیه رادخواه رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)