لیست سوارکاران ثبت نامی

دهمین رویداد پاکدشت - یادواره شهید مهدی فتحی: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
3 مجید ساکی بارباریس توسن تهران سید علی رضا فهیم زاد تایید
8 محمد سیاه منصوری گارگامل میثاق تهران محمد ایزدی تایید (خارج رده)
9 سعید عزتی تکتاز توسن تهران وحید خادمی تایید (خارج رده)
1 محمد گرایلی گلادیاتور سمند تهران آقای صبوری رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
2 محمد گرایلی دیوت سمند تهران آقای آزاد رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
4 عرشیا فیض شنل ریور بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض رد - (انصراف کاربر)
5 محمد سیاه منصوری یانارداغ میثاق تهران اصغر امینی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
6 رضا مرزبانیان کنتن گراف آریاسب تهران هادی ساعی رد - (انصراف کاربر)
7 مریم نورعلی ژالوما آریاسب تهران دکتر مریم نورعلی رد - (انصراف کاربر)