لیست سوارکاران ثبت نامی

دهمین رویداد پاکدشت - یادواره شهید مهدی فتحی: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمیدرضا دارستانی گراتیس بنیاد امام خمینی تهران عرشیافیض تایید
4 سعید عزتی الونیکس توسن تهران میثم یعقوبی. علیرضا قیدر تایید
5 محمد سیاه منصوری رعنا میثاق تهران میثم بو به تاش تایید
2 سیاوش کریمی مایا بام تهران ملینا صالحی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
3 سیاوش کریمی ایروبیک 37 نمک آبرود تهران هانیه رادخواه رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
6 علیرضا میرزائی گندم الغدیر تهران بهنام برنا رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
7 علیرضا میرزائی هه تاو الغدیر تهران پارسا میرزائی رد - (انصراف کاربر) - (انصراف کاربر) (خارج رده)
8 علیرضا میرزائی اودیسه الغدیر تهران خانم پانیذ صفا رد - (انصراف کاربر) - (انصراف کاربر) (خارج رده)