لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مجید سلطانی هارمونی وی دی ال سیاهپوش البرز مجیدسلطانی رد
2 مجید سلطانی رنکوم میراندا سیاهپوش البرز مجیدسلطانی رد
3 سعید عزتی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی رد
4 سعید عزتی بالورا توسن تهران دکتر علی فتحی رد (خارج رده)
5 حمیدرضا حاجی کندی الیوت شهداء تهران آقای ذوالفقاری رد
6 حمیدرضا حاجی کندی جیم موریسون نزاجا تهران آقای جمالی رد
7 حمیدرضا حاجی کندی دودسا نزاجا تهران آقای الهیان رد
8 امیرحسین ریحانیان ادوارد شهداء تهران ریحانیان رد (خارج رده)
9 امیر هاشم پور ارونگو نوروز آباد تهران شبستری هورسز رد
10 امیر هاشم پور کالباریو نوروز آباد تهران شبستری هورسز رد
11 بهرام وجدانی تورنتو نوروز آباد تهران شبستری هورسز رد
12 بهرام وجدانی سلیما نوروز آباد تهران شبستری هورسز رد
13 بهرام وجدانی زرونا شهداء تهران رحمتی رد
14 رضا جعفری سیدنی نزاجا تهران علیرضا مانده گار رد
15 امیرحسین دارابی کویین زد نزاجا تهران مهمدی رد
16 امیرحسین دارابی جامبو نزاجا تهران دکتر میری رد
17 علیرضا میرزائی وینزور الغدیر تهران خانم پانیذ صفا رد
18 هومان جلالی کارولین ام نزاجا تهران فرنام عمیقی رد
19 بهروز ضیایی کاپیتانو کمرد تهران بهروز ضیایی رد
20 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد
21 محمد زرین هکتور شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد
22 محمد گرایلی کامونیکا شهداء تهران افضلی رد
23 محمد گرایلی دلادی شهداء تهران افضلی رد