لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سید جواد جلالی دوونین دی نزاجا تهران رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
2 ویونا معتمد هاشمی اورالیوس ماکسیمیوس بنیاد امام خمینی تهران اقای صفدری رد - (انصراف کاربر)
3 بیتا اخگر سایمون الغدیر تهران بیتا اخگر رد - (انصراف کاربر)
4 امیرحسین گل محمدی دی وی دف کمرد تهران وفایی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
5 امیرحسین گل محمدی اسکای کمرد تهران لیلاز رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
6 فریبا حسنی بهزاد شهداء تهران محسن جدیدی رد - (انصراف کاربر)
7 بهناز اسدی بونیتا شهداء تهران بهناز اسدی رد - (انصراف کاربر)
8 میراندا مهرانیان زامیرو بنیاد امام خمینی تهران بابک انصافی رد - (انصراف کاربر)
9 اکبر حسنی نیوجرسی نزاجا تهران اکبر حسنی رد - (انصراف کاربر)
10 میثم مانده گاری سیدنی نزاجا تهران علیرضا ماندهگاری رد - (انصراف کاربر)
11 مجید نبی لو والدورا دی اج زد شهداء تهران سیانکی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
12 امیرحسین ریحانیان تمپرا شهداء تهران ریحانیان رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
13 الناز شکاری ماهان یال تهران الناز شکاری رد - (انصراف کاربر)
14 محمدمهدی دلاوری دلشاد یال تهران محمدمهدی دلاوری رد - (انصراف کاربر)
15 ترانه رضائی ماکسیموس الغدیر تهران ترانه رضایی رد - (انصراف کاربر)
16 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران عامری رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
17 امینه ضرغام زارا شهداء تهران جدیدی رد - (انصراف کاربر)
18 رضا یوسفی اودیسه الغدیر تهران خانم فاطمه رضایی رد - (انصراف کاربر)
19 ایمان والی تبار دیلایت کمرد تهران والی تبار رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
20 بهنام برنا گندم الغدیر تهران بهنام برنا رد - (انصراف کاربر)
21 سوشیانت صفدریان اتابای شبدیز تهران عامری رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
22 ملینا صالحی مایا چیتگر تهران ملینا صالحی رد - (انصراف کاربر)
23 سجاد قربانی مقدم دونجا ثقفی تهران سیما جعفری رد - (انصراف کاربر)
24 محیا نعیمی کاستیلو شهداء تهران سید وحید میرباقری رد - (انصراف کاربر)