لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سید جواد جلالی دوونین دی نزاجا تهران رد (خارج رده)
2 ویونا معتمد هاشمی اورالیوس ماکسیمیوس بنیاد امام خمینی تهران اقای صفدری رد
3 بیتا اخگر سایمون الغدیر تهران بیتا اخگر رد
4 امیرحسین گل محمدی دی وی دف کمرد تهران وفایی رد (خارج رده)
5 امیرحسین گل محمدی اسکای کمرد تهران لیلاز رد (خارج رده)
6 فریبا حسنی بهزاد شهداء تهران محسن جدیدی رد
7 بهناز اسدی بونیتا شهداء تهران بهناز اسدی رد
8 میراندا مهرانیان زامیرو بنیاد امام خمینی تهران بابک انصافی رد
9 اکبر حسنی نیوجرسی نزاجا تهران اکبر حسنی رد
10 میثم مانده گاری سیدنی نزاجا تهران علیرضا ماندهگاری رد
11 مجید نبی لو والدورا دی اج زد شهداء تهران سیانکی رد (خارج رده)
12 امیرحسین ریحانیان تمپرا شهداء تهران ریحانیان رد (خارج رده)
13 الناز شکاری ماهان یال تهران الناز شکاری رد
14 محمدمهدی دلاوری دلشاد یال تهران محمدمهدی دلاوری رد
15 ترانه رضائی ماکسیموس الغدیر تهران ترانه رضایی رد
16 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران عامری رد (خارج رده)
17 امینه ضرغام زارا شهداء تهران جدیدی رد
18 رضا یوسفی اودیسه الغدیر تهران خانم فاطمه رضایی رد
19 ایمان والی تبار دیلایت کمرد تهران والی تبار رد (خارج رده)
20 بهنام برنا گندم الغدیر تهران بهنام برنا رد
21 سوشیانت صفدریان اتابای شبدیز تهران عامری رد (خارج رده)
22 ملینا صالحی مایا چیتگر تهران ملینا صالحی رد
23 سجاد قربانی مقدم دونجا ثقفی تهران سیما جعفری رد
24 محیا نعیمی کاستیلو شهداء تهران سید وحید میرباقری رد