لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع): ِD1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 سعید عزتی آدرینا زد توسن تهران حمیده فتحی تایید
3 سعید عزتی آی گل نکونام توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید
4 سعید عزتی بالورا توسن تهران دکتر علی فتحی تایید
5 محمد زرین گلدیکا شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید (خارج رده)
6 محمد زرین لاولی شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید (خارج رده)
7 مرضیه مرادی (وای لانا) توسن تهران مرکز پرورش پارت تایید (خارج رده)
8 یوسف احمدی بیچ توسن تهران تایید
9 مرضیه مرادی (ام بی تیوکس) توسن تهران تایید
10 امیر سقایی میلانی (لامومبا) توسن تهران تایید
1 سعید عزتی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)