لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع): E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مجید ساکی بارباریس توسن تهران سید علی رضا فهیم زاد تایید
2 یوسف احمدی بیچ توسن تهران یوسف احمدی تایید
3 حمیده فتحی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید
4 سینا عزتی یلسر توسن تهران فاطمه فتحی تایید
5 سعید عزتی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید
6 محمد زرین (گالانتیکا) شهاب تهران تایید (خارج رده)