لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع): سوارمبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مجید ساکی بارباریس توسن تهران سید علی رضا فهیم زاد تایید (خارج رده)
2 مسیح فارسی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید
4 علیرضا قیدر کیلیپس توسن تهران محمد حسین فرج اللهی تایید
5 محمد زرین گالانتیکا شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
3 مصطفی احمدی جوی فور لایف زد بام تهران احمدی رد