لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع): سوارمبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مجید ساکی بارباریس توسن تهران سید علی رضا فهیم زاد تایید (خارج رده)
2 مسیح فارسی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید
4 علیرضا قیدر کیلیپس توسن تهران محمد حسین فرج اللهی تایید
6 سعید عزتی (بالبرا) توسن تهران تایید (خارج رده)
7 مرضیه مرادی (ام بی تیوکس) توسن تهران شرکت پارت تایید (خارج رده)
8 محمد زرین (لاولی) شهاب تهران تایید (خارج رده)
9 محمد زرین (مون شاین) شهاب تهران تایید (خارج رده)
3 مصطفی احمدی جوی فور لایف زد بام تهران احمدی رد اشتباه در ثبت نام
5 محمد زرین گالانتیکا شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد - (انصراف کاربر)