لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی الونیکس توسن تهران میثم یعقوبی.علیرضا قیدر تایید
2 مسعود دست پیمان ژوبین نوروز آباد تهران امیر و صدف دست پیمان تایید
3 محمد زرین لاولی شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
4 مرضیه مرادی پادشاه توسن تهران مرکز پرورش پارت تایید (خارج رده)