لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی الونیکس توسن تهران میثم یعقوبی.علیرضا قیدر تایید
2 مسعود دست پیمان ژوبین نوروز آباد تهران امیر و صدف دست پیمان تایید
5 مرضیه مرادی (وانیکی) توسن تهران شرکت پارت تایید (خارج رده)
6 امیر سقایی میلانی (انوشه) توسن تهران شرکت پارت تایید
3 محمد زرین لاولی شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد - (انصراف کاربر)
4 مرضیه مرادی پادشاه توسن تهران مرکز پرورش پارت رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)