لیست سوارکاران ثبت نامی

مسابقه پرش قهرمانی مالکین: قهرمانی مالکین o3

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مسلم ایزدی دانته آزمون تهران مسلم ایزدی تایید
2 مهدی نعمتی کاسادو زد بام تهران مهدی نعمتی تایید
3 سلمان ثقفی سلسینا ثقفی تهران امیر سلیمی تایید
4 علیرضا ثریا کمت آزمون کرمان علیرضا ثریا تایید
5 محمد خسروشاهی زرلین چیتگر تهران محسن خسروشاهی تایید
6 مختار نصیری دُون کارلئون چیتگر یزد مختار نصیری تایید
7 محمد ابراهیم تدین پگاسوس آزمون تهران محمدابراهیم تدین تایید
8 مهدی نجاری لندی ایران نوین تهران مجید مقصودی تایید
9 رامین طاهری سیرونت آزمون تهران آقای سلیمی تایید
10 مرتضی قنبریان لیلیُم نزاجا تهران قنبریان تایید
11 محمد دیانتی آراتی بام تهران محمددیانتی تایید
12 مهدی حمزئ بای مولگا ایثار همدان امیررضا عزیزی تایید
13 مهدی دوستی کوییک نیک آریاسب تهران مهدی دوستی تایید
14 امیرحسین رسولی الکسیا بام تهران رسولی تایید
15 سارا جعفریه یونیک آزمون تهران سارا جعفریه تایید
16 رویا بهرامی هلونیا چیتگر تهران مصطفی رشتیانی تایید
17 سامان گلستانیان آریس بام البرز گلستانیان تایید
18 آریا ظروفچی چکاندینوس نسیم البرز ظروفچی تایید
19 عباس پیوند آریان فابیلوس شکوری تهران بختیاری تایید
20 شاهین فرشباف مونالیزا آریاسب تهران شاهین فرشباف تایید
21 فرشاد بهشتی بربری بام تهران بهشتی تایید
22 سهیل ریاضی دینولوما شبنم تهران سهیل ریاضی تایید
23 نسرین مقدس ارمیکه چیتگر تهران خانم مقدس تایید
24 هادی مهدی زاده کنستانتین آزمون تهران مهدی زاده تایید
25 محمدرضا حاجیلو ویلکینسون آریاسب تهران موسوی تایید
26 حامد افضلی کامونیکا شهداء تهران حامد افضلی تایید
27 جعفر افضلی دلادی شهداء تهران جعفر افضلی تایید
28 ارشد ابرغانی بی کوئیک فرمان آرا البرز ارشد ابرغانی تایید
29 افشین اشتری فیلیپر دبلیو آزمون تهران افشین اشتری تایید
30 کامران علیان بروکسل ایران زمین اصفهان کامران علیان تایید
31 امیرحسین قلندر ایر پاتر دب ز فرمان آرا البرز امیر حسین قلندر تایید
32 شاهین شانت زینلوند داچز شاهین شانت تهران شاهین شانت زینلوند تایید
33 پیام رحیمی سانتیاگو بام تهران شرکت سفیر استون تایید
34 تیام بختیاری اسنوبال آزمون تهران بختیاری تایید
35 محسن فلاحیان کابانا بام تهران محسن فلاحیان تایید
36 نگار جهان بین آیری گلد ج س حبیبی تهران نگار جهان بین تایید
37 احمدرضا کریمیان خمسه فمی بام تهران کریمیان تایید
38 داریوش اصل زعیم میس داگلاس آزمون تهران داریوش اصل زعیم تایید
39 رضا احمدی کاسوتی فرمان آرا البرز رضا احمدی تایید
40 محمد خاکباز نیکسون بی چابک تهران محمد خاکباز تایید
41 منصور تهوری برسینا شهداء تهران منصور تهوری تایید
42 محسن حدادیان لوییزا آذرخش همدان کشوری تایید
43 یاشار نوایی گیتو چیتگر تهران یاشار نوایی تایید
44 علیرضا رابطی کال می آذرخش همدان علیرضا رابطی تایید
45 علیرضا محمدی چهر اکسکلوسیو ماهان قم علیرضا محمدی چهر تایید
46 میلاد بخشنده پیکوکالیپسو چابک قم میلاد بخشنده تایید
47 سینا مجدپور اس ام پاریس بام تهران سینا مجدپور تایید
48 مهیار خلج جانتی فرمان آرا تهران خلج تایید
49 محمد ولی اله چاپلین اسب ایران تهران محمد ولی اله تایید
50 آرین حسن وند ویونا آزمون تهران مهدی نوذری تایید
51 محمد عرب بودا چابک قم محمد عرب تایید
52 مهدی تیزرو لیدی کانتوس بام تهران مهدی تیزرو تایید
53 رضا پورمقدم زاکسن شهداء تهران رضا پورمقدم تایید
54 محمد کارخانه ای بِللو چابک قم محمد کارخانه تایید
55 مهران شفیعی کاپیتان فایر چابک قم مهران شفیعی تایید
56 فراز الوانی رامیرادو دوقلوها البرز فراز الوانی تایید
57 احسان اسدی اپیدوت ابرش تهران احسان اسدی تایید
58 پویا یوسفی الدرادو 2 آزمون تهران پوررضایی تایید
59 رامین ابریشمی اتایر بام تهران ابریشمی تایید
60 آفرین مقدم بنان زد آزمون تهران آقای جهانبین تایید
61 ساناز خامنه اراسکو کوثر تهران ساناز خامنه تایید
62 محمد محکم کار آکواورا ایران زمین تهران محمد محکم کار تایید
63 سارا رجبیون والیس ابرش تهران سارا رجبیون تایید
64 موسی زمان زاده یروفی بام تهران زمان زاده تایید
65 علیرضا محکم کار کردو ایران زمین اصفهان علیرضا محکم کار تایید
66 نیلوفر عباسی باپ سودی ام شهداء تهران مهران حمزه تایید