لیست سوارکاران ثبت نامی

روز ششم مسابقات لیگ برتر پرش با اسب: روز ششم مسابقات لیگ برتر پرش با اسب

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمود پورحیدری فاونا بام تهران سلیمی تایید
2 آریانا روانبخش جاست کاناورا سازندگان تهران روانبخش تایید
3 آریانا روانبخش سو هود سازندگان تهران روانبخش تایید
4 علیرضا ثریا کمت آزمون کرمان علیرضا ثریا تایید
5 حمید رضا هندی کریستا او.اچ چیتگر البرز علی شیرکوند تایید
6 امیر کلانتری استرلا آریاسب تهران پریسا دانشور تایید
7 مسعود برجیان کافی استار رخش صبا تهران علی برخوردار تایید
8 مسعود برجیان فید بک رخش صبا تهران علی برخوردار تایید
9 ارشد ابرغانی بی کوئیک فرمان آرا البرز ارشد ابرغانی تایید
10 محمد گرایلی کامونیکا شهداء تهران افضلی تایید
11 محمد گرایلی دلادی شهداء تهران افضلی تایید
12 جلال کارگری کاسیتو زد میلاد صدر تهران جلال کارگری تایید
13 شاهین فرشباف کنایر کا آریاسب تهران شاهین فرشباف تایید
14 رامین شهابی کالادونیا آزمون تهران اقای درگاهی تایید
15 رامین شهابی زیپلین آزمون تهران درگاهی تایید
16 آرش رحمتی کلترانه فرمان آرا البرز آرش رحمتی تایید (خارج رده)
17 موسی زمان زاده گلدراش بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
18 موسی زمان زاده یروفی بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
19 موسی زمان زاده تائو بام تهران زمان زاده تایید
20 امیر زاهدی کلازین نزاجا تهران نیلی تایید
21 امیر زاهدی گریتجی نزاجا تهران رسانه تایید
22 علیرضا عامری یوکداز جم تهران شفیعی تایید
23 علیرضا عامری شیوا جم تهران هفت برادران تایید
24 رضا بخشی الیزه دبلیو آرام تهران آیدین حمیدی پسند تایید
25 سامان گلستانیان زکورین اس بام البرز بختیاری تایید
26 محمد حسین مکاری نژاد همیلتن ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
27 محمد حسین مکاری نژاد کاندا لتو ثقفی تهران اقای فیروزی تایید
28 محمد حسین مکاری نژاد کالادور ٢ ثقفی تهران - تایید
29 محمد حسین مکاری نژاد دنسینگ کوئین ثقفی تهران خانم فکوریان تایید
30 جواد امامی کوچین گرل سوران خراسان رضوی جواد امامی تایید (خارج رده)
31 تارخ پرند ارانا آزمون تهران دیوید رئوفی تایید
32 مازیار جمشیدخانی کندی جم تهران رجبی تایید
33 مازیار جمشیدخانی پریتی ابرش تهران پاکدامن تایید
34 مازیار جمشیدخانی بورلند دی جم تهران طاهرخانی تایید (خارج رده)
35 علیرضا علیرضایی کارول جم تهران امینی تایید
36 علیرضا خوشدل چکابلو بام تهران آقای سلیمی تایید
37 مجتبی مکاری نژاد اکسترا بام تهران محسن فلاحیان تایید
38 سید حمیدرضا جوزی کلرادو الغدیر تهران مصفا تایید
39 سید حمیدرضا جوزی ادرین الغدیر تهران زاینده تایید
40 آرش رحمتی لرد گرانوس فرمان آرا البرز آرش رحمتی تایید
41 علیرضا خوشدل وردیویا بام تهران خانم رحمتی تایید
42 حمیدرضا حسینی کولین مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
43 سید حمیدرضا جوزی کالایس الغدیر تهران جوزی تایید
44 محمد رضا طراحیان یونایتد کینگ حبیبی تهران طراحیان تایید
45 تیام بختیاری زاکینتوس آزمون تهران بختیاری تایید
46 حمیدرضا حسینی فر لیدی مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
47 مسعود برجیان اچ بی آر جییک رخش صبا تهران امین خواجویی تایید
48 عباس قدیری کورونا شبنم تهران غفاری تایید
49 عباس قدیری دیسکاوری شبنم تهران غفاری تایید
50 محمد نقاش دو نباب آزمون تهران کمالفر تایید
51 علی رحمتی دن دیگو بام تهران آرش سجادی تایید
52 علی رحمتی هانتر بام تهران مهندس براتچیان تایید
53 سعید رضا ساعدی هیمالیا آریاسب تهران آقای ساعدی تایید
54 کیوان بشیرنژاد رزاکر فایر فاکس آزمون تهران سروش بلدی تایید
55 دانیال محزون داکوتا آزمون تهران دانیال محزون تایید
56 دانیال محزون جاست کلیک اند سی آزمون تهران دانیال محزون تایید
57 دانیال محزون سرادو زد آزمون تهران دانیال محزون تایید
58 دانیال محزون فلوپ اِبالیا آزمون تهران دانیال محزون تایید
59 رشید آتشبار کامیلوت آریاسب تهران هادی ساعی تایید
60 رشید آتشبار الودوالا آریاسب تهران دکتر مریم نورعلی تایید
61 دانیال محزون فورمیلیون آزمون تهران دانیال محزون تایید
62 داود پوررضایی ایروبیک 37 آزمون تهران پوررضایی تایید
63 داود پوررضایی ادالما آزمون تهران نعمتی تایید
64 محمود پورحیدری لرد زد بام تهران خدایی تایید
65 ملیکا غروی فاینال چپتر آزمون تهران ملیکا غروی تایید
66 امیررضا صف شکن واکی کی آریاسب تهران صف شکن تایید
67 امیررضا صف شکن کلیو کاساندارا آریاسب تهران صف شکن تایید
68 ملیکا غروی لوتز آزمون تهران ملیکا غروی تایید
69 سجاد ره انجام گرند کروز مقدم تهران شاکری تایید
70 داود پوررضایی الدرادو 2 آزمون تهران پوررضایی تایید
71 مجید شریفی ایدونا آزمون تهران امیر سلیمی تایید
72 مجید شریفی سیزی چنل آزمون تهران امیر شکروی تایید
73 داود پوررضایی اوینه وی آزمون تهران پوررضایی تایید
74 هادی ساعی کامپکت آریاسب تهران هادی ساعی تایید
75 هادی ساعی بالینگا آریاسب تهران هادی ساعی تایید
76 مجید منصوری بالو الوند تهران دکتر ارفع تایید
77 مجید منصوری دایلانو الوند تهران قره باغی تایید
78 حسین رضایی لودلیا زد آزمون تهران نعمتی تایید
79 حسین رضایی دیزاین آزمون تهران یوسفی تایید
80 حسین رضایی بونو آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
81 حسین رضایی شیکاگو 139 آزمون تهران پوررضایی تایید
82 حمید حاجیلو بنیوق آریاسب تهران حاجلو تایید
83 نوید نجفیان کودینا اسب ایران تهران نوید نجفیان تایید
84 علیرضا رضوی کالین آزمون تهران علیرضا رضوی تایید
85 علی عزیزنیا کربن ارا NRW بام تهران مهندس ایازی تایید
86 سیداکبر موسوی الیزه فرمان آرا البرز محمدی تایید
87 سیداکبر موسوی فولکسا فرمان آرا البرز موسوی تایید