اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
لویی سان528210004480487مادیان1385/12/16هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
کرادو276421000109003مادیان1381/01/11هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
ستیلا364099600000008مادیان1393/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
ایپک985111000607106مادیان1394/01/20دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
کاپو چینو985111000607432نریان1396/01/17دوخون - Mixedکهر Bayایرانخراسان رضوی   جزئیات
زیبای گنبد364099600001910مادیان1394/01/20دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
زکورین528210000534489نریان1383/06/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
کنسرتو100094100001342اخته1385/02/13وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
اورست فور اور528003200906737مادیان1394/04/01بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
والیس528210000587982مادیان1382/03/29کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
وربرگ981100000698864اخته1386/02/23بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodسیاه Blackبلژیکتهرانپارسه جزئیات
ساسان985100010436339اخته1383/02/12ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانپارسه جزئیات
وی آی پی900182000785504اخته1383/03/19هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
وی نوخ نی276098104039331مادیان1384/02/01هانوورین - Hanoverianکرنگ Chestnutآلمانتهرانپارسه جزئیات
رایا528210002565652مادیان1389/04/28کی.دابلیو.پی.ان - KWPNسیاه Blackهلندتهرانپارسه جزئیات
رودی985170003070313اخته1382/07/22اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
گرند کروز985170002981933اخته1383/02/20هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
کو کوز985111000609821اخته1388/01/16هانگرین وارم بلاد - Hungarian Warmbloodنیله Grayمجارستانتهرانملاحسینی جزئیات
هلیوس???????????????نریان1392/02/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانکردستان  جزئیات
هج پرنس985111000603655نریان1394/02/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
آناباهج985170002957989مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
فلاورهج985170002955543مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
دیواهج364099600000853مادیان1395/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
لورینا276431311910358مادیان1384/01/29هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانشهید رفیعی جزئیات
فواد اشمویل985154000020628نریان1388/02/11ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانقماوآسیس جزئیات
1 - 25 of 399 items