اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
مازاروس سالار985170003061299نریان1391/03/06عرب - Arabianسیاه Blackایرانیزد  جزئیات
ملک سالار985170002951528نریان1391/03/12عرب - Arabianکرنگ Chestnutایرانیزد  جزئیات
تکش985154000035083مادیان1386/11/30دوخون - Mixedکهر Bayایرانهمداناکباتان جزئیات
كِلییر واندِر زِد528246001045767مادیان1386/12/07زد - Zangersheideنیله Grayآلمانهمدانآفرینش جزئیات
بایسان985170003027671نریان1391/02/03ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانهمدان  جزئیات
دلشاد792098100110650نریان1388/08/08تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانهمدانآفرینش جزئیات
ژوپیتر985170002981187نریان1391/03/07سلفرانس - Selle Françaisقره کهر Dark Bayایرانهمدانآفرینش جزئیات
کونتوری2276098104744740نریان1384/02/20هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانگیلان  جزئیات
سالاندر528210004203485اخته1387/02/01داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodکهر Bayآلمانگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
وی سی آی پاور364099600004215مادیان1384/03/01اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
ای کتچر528210002406686اخته1388/04/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
سوگل ارشیدا364030600001207مادیان1395/01/01ترکمن - Turkmanسیاه Blackایرانگلستان  جزئیات
بای بای985170001086811نریان1391/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستانآریاسب جزئیات
رسپک تیبل 985170003025286مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانگلستان  جزئیات
اس ای فرمول985170003064985نریان1393/01/21تروبرد - Thoroughbredنیله Grayایرانگلستان  جزئیات
گلدن بل985170003010955نریان1394/01/09تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانگلستان  جزئیات
دیواهج364099600000853مادیان1395/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
فلاورهج985170002955543مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
آناباهج985170002957989مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
هج پرنس985111000603655نریان1394/02/01تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
زیبای گنبد364099600001910مادیان1394/01/20دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
ستیلا364099600000008مادیان1393/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
آوالون276433330465605اخته1384/02/05اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانکرمانالماس کویر جزئیات
تورنادو985451000032264نریان1389/11/05دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانکرماناروندان جزئیات
هلیوس???????????????نریان1392/02/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانکردستان  جزئیات
1 - 25 of 479 items