اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
کوایت اسپشیال زد528210002741523اخته1387/01/18زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
زاکسن364099600000162اخته1386/03/31هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانشهداء جزئیات
مارتینی100094100008100اخته1385/03/15تراکنر - Trakehnerقره کهر Dark Bayآلمانتهرانشهید رفیعی جزئیات
لاسکو276020000064400اخته1388/11/24هلشتاین - Holsteinerکهر Bayسوئیستهرانشهید رفیعی جزئیات
دجانگو528210002132965اخته1387/02/28کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
کو کوز985111000609821اخته1388/01/16هانگرین وارم بلاد - Hungarian Warmbloodنیله Grayمجارستانتهرانملاحسینی جزئیات
گرند کروز985170002981933اخته1383/02/20هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
رودی985170003070313اخته1382/07/22اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
وی آی پی900182000785504اخته1383/03/19هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
ساسان985100010436339اخته1383/02/12ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانپارسه جزئیات
وربرگ981100000698864اخته1386/02/23بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodسیاه Blackبلژیکتهرانپارسه جزئیات
کنسرتو100094100001342اخته1385/02/13وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
بارونا528210000819932مادیان1385/04/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندخراسان رضوی الیاس جزئیات
ادووکات528210000744184مادیان1384/02/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرزفرمان آرا جزئیات
تارا276421000047503مادیان1382/01/08هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانسازندگان جزئیات
چنل یو زد528210002610085مادیان1368/01/08داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodکهر Bayآلمانتهراننزاجا جزئیات
دولانا100094100006619مادیان1387/03/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراننزاجا جزئیات
جینا ای اچ276020000410420مادیان1388/02/17هانوورین - Hanoverianسیاه Blackآلمانتهراندشت بهشت جزئیات
گلوریا981100000577483مادیان1385/02/26بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodنیله Grayبلژیکتهرانآزمون جزئیات
ویرینا528219000005000مادیان1382/03/20کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهران  جزئیات
فاریتا528210002259303مادیان1384/10/19بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodقره کهر Dark Bayبلژیکتهرانبام جزئیات
مشکی900108001688247مادیان1387/02/25دوخون - Mixedکهر Bayایرانخوزستاندماوند اهواز جزئیات
گرانوس276441411226208مادیان1386/12/07وست فالن - Westphalianکهر Bayاوکراینتهران  جزئیات
فنتستیک276441413057709مادیان1388/02/05وست فالن - Westphalianکهر Bayاوکراینتهران  جزئیات
فوریو276431319622905مادیان1384/01/15هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
126 - 150 of 479 items