اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
لیلیز364099600000161مادیان1385/02/14اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانابرش جزئیات
زاکسن364099600000162اخته1386/03/31هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانشهداء جزئیات
لندگرانوس276433330418304نریان1383/02/16اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانالبرزسازندگان جزئیات
مارتینی100094100008100اخته1385/03/15تراکنر - Trakehnerقره کهر Dark Bayآلمانتهرانشهید رفیعی جزئیات
آکولان276433331624704نریان1382/11/11اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانشهید رفیعی جزئیات
کمتس528210004479063مادیان1383/02/06هانوورین - Hanoverianسیاه Blackآلمانتهرانیوکابد جزئیات
سوت آرژانتینا2764333305482062مادیان1384/12/23اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
کوییک نیک2764181800450051مادیان1384/01/20اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانمهرآریا جزئیات
گلدپلی985170002190894نریان1396/01/30هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
لورینا276431311910358مادیان1384/01/29هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانشهید رفیعی جزئیات
گرند کروز985170002981933اخته1383/02/20هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
رودی985170003070313اخته1382/07/22اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
وی نوخ نی276098104039331مادیان1384/02/01هانوورین - Hanoverianکرنگ Chestnutآلمانتهرانپارسه جزئیات
وی آی پی900182000785504اخته1383/03/19هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
کنسرتو100094100001342اخته1385/02/13وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
کرادو276421000109003مادیان1381/01/11هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
لویی سان528210004480487مادیان1385/12/16هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانپارسه جزئیات
دوونین دی981100000594388اخته1382/04/14بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکرنگ Chestnutبلژیکتهراننزاجا جزئیات
گلوریا981100000577483مادیان1385/02/26بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodنیله Grayبلژیکتهرانآزمون جزئیات
فاریتا528210002259303مادیان1384/10/19بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodقره کهر Dark Bayبلژیکتهرانبام جزئیات
هاتلانتیک981100000622807اخته1386/02/18بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodنیله Grayبلژیکتهرانآزمون جزئیات
کلویز زد999999988888887نریان1390/02/28زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
کلویز زد666666677777777نریان1390/02/28زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
آلونا زد111111290727411مادیان1389/10/11زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانشهداء جزئیات
همیلتن 981100000452877اخته1386/03/26بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکتهرانثقفی جزئیات
251 - 275 of 479 items