اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
هریسون زد528246001079742اخته1390/05/13زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
فیلیپر دبلیو528210000766124اخته1384/01/29بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکرنگ Chestnutهلندتهرانآزمون جزئیات
نیک985170002926819اخته1389/06/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانقزویناسپریس جزئیات
اورلاندو100094100001348اخته1384/02/30وست فالن - Westphalianقره کهر Dark Bayآلمانخراسان رضوی   جزئیات
والکو985120021895174اخته1384/01/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayبلژیکتهران  جزئیات
ارمیتاژ985154000033221اخته1386/12/15دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
ادور528210000420290اخته1379/02/31بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکالبرز  جزئیات
کبری بی528210002107576اخته1386/02/04کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهراندراگون جزئیات
والنتینو985170002189798اخته1390/06/06دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانفارس  جزئیات
ابتین276020000378539اخته1379/04/18دوخون - Mixedکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی ارشاد جزئیات
انرژی528210002281435اخته1388/01/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهران  جزئیات
دکتر دولیتل 43981100000577916اخته1374/03/18اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانیوکابد جزئیات
پاریس968000005696602اخته1380/03/18هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانتهراناسپریس جزئیات
اسنوبال528210000848148اخته1385/04/09کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
راک اند رول276020000437970اخته1384/02/10اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
کندی من977200001606998اخته1382/03/02وست فالن - Westphalianکهر Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
سلفی276020000027673اخته1389/03/02اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانیوکابد جزئیات
تورگال دو ویرتون981100000182203اخته1386/02/31سلفرانس - Selle Françaisکرنگ Chestnutفرانسهتهرانیوکابد جزئیات
بلاجیو528210000843432اخته1385/01/25کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
کوایت اسپشیال زد528210002741523اخته1387/01/18زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
زاکسن364099600000162اخته1386/03/31هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانشهداء جزئیات
مارتینی100094100008100اخته1385/03/15تراکنر - Trakehnerقره کهر Dark Bayآلمانتهرانشهید رفیعی جزئیات
لاسکو276020000064400اخته1388/11/24هلشتاین - Holsteinerکهر Bayسوئیستهرانشهید رفیعی جزئیات
دجانگو528210002132965اخته1387/02/28کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
کو کوز985111000609821اخته1388/01/16هانگرین وارم بلاد - Hungarian Warmbloodنیله Grayمجارستانتهرانملاحسینی جزئیات
101 - 125 of 465 items