اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
بلاجیو528210000843432اخته1385/01/25کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
کوایت اسپشیال زد528210002741523اخته1387/01/18زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
لیلیز364099600000161مادیان1385/02/14اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانابرش جزئیات
زاکسن364099600000162اخته1386/03/31هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهرانشهداء جزئیات
لندگرانوس276433330418304نریان1383/02/16اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانالبرزسازندگان جزئیات
مارتینی100094100008100اخته1385/03/15تراکنر - Trakehnerقره کهر Dark Bayآلمانتهرانشهید رفیعی جزئیات
آکولان276433331624704نریان1382/11/11اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانشهید رفیعی جزئیات
لاسکو276020000064400اخته1388/11/24هلشتاین - Holsteinerکهر Bayسوئیستهرانشهید رفیعی جزئیات
دجانگو528210002132965اخته1387/02/28کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکرنگ Chestnutهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
وات اور528210000441475نریان1381/12/21کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانابرش جزئیات
کاروسیندا آر528210000886063مادیان1386/01/12کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانشهید رفیعی جزئیات
آنه لوته5280030504873مادیان1384/11/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندالبرزسازندگان جزئیات
دلشاد792098100110650نریان1388/08/08تروبرد - Thoroughbredکهر Bayایرانهمدانآفرینش جزئیات
ژوپیتر985170002981187نریان1391/05/07سلفرانس - Selle Françaisکهر Bayایرانهمدانابن سینا جزئیات
کاترین زد967000009076500مادیان1389/02/20زد - Zangersheideکهر Bayهلندتهرانپارسه جزئیات
کیهان900182001094720نریان1390/01/01عرب - Arabianکرنگ Chestnutایرانخوزستانرام دخت جزئیات
کمتس528210004479063مادیان1383/02/06هانوورین - Hanoverianسیاه Blackآلمانتهرانیوکابد جزئیات
وینکس528219000010334مادیان1382/02/22کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانیوکابد جزئیات
دریم سینا958000010144087مادیان1387/03/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانیوکابد جزئیات
سوت آرژانتینا2764333305482062مادیان1384/12/23اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
رسپک تیبل 985170003025286مادیان1393/01/01تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانگلستان  جزئیات
کوییک نیک2764181800450051مادیان1384/01/20اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانمهرآریا جزئیات
اس ای فرمول985170003064985نریان1393/01/21تروبرد - Thoroughbredنیله Grayایرانگلستان  جزئیات
گلدن بل985170003010955نریان1394/01/09تروبرد - Thoroughbredکرنگ Chestnutایرانگلستان  جزئیات
دیانا985000792013630مادیان1389/12/18داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodکهر Bayترکیهالبرزالغدیر جزئیات
701 - 725 of 751 items