اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
زاگرس985154000034753مادیان1387/04/04دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانپاییزان جزئیات
زامیرو528210000463244اخته1383/04/10کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
زرلین528210000560413مادیان1383/02/30کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهراناسپریس جزئیات
زکورین528210000534489نریان1383/06/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
زوکچرو528210000544555اخته1383/06/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانالغدیر جزئیات
زیبای گنبد364099600001910مادیان1394/01/20دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
زئوس528210000889072مادیان1385/03/10سلفرانس - Selle Françaisقره کهر Dark Bayهلندتهراندراگون جزئیات
ژوبین985154000020193اخته1391/01/13اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayایرانتهراننوروز آباد جزئیات
ژوپیتر985170002981187نریان1391/03/07سلفرانس - Selle Françaisقره کهر Dark Bayایرانهمدانآفرینش جزئیات
ژولی985154000034244اخته1392/09/25دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانبنیاد امام خمینی جزئیات
ژئونیتا پائولونا528210002701591مادیان1390/01/20کی.دابلیو.پی.ان - KWPNسیاه Blackهلندتهرانابرش جزئیات
ساسان985100010436339اخته1383/02/12ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانپارسه جزئیات
سالاندر528210004203485اخته1387/02/01داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodکهر Bayآلمانگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
سان فین فین 985170002954360نریان1391/02/15هانوورین - Hanoverianکهر Bayایرانتهران  جزئیات
سایمون900032001693980نریان1385/03/24اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayایرانتهرانالغدیر جزئیات
ستایش985154000032145مادیان1389/08/04ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانتهرانمیثاق جزئیات
ستیلا364099600000008مادیان1393/01/01دوخون - Mixedکهر Bayایرانگلستان  جزئیات
سزار985100010442186نریان1385/01/01دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهرانبام جزئیات
سلفی276020000027673اخته1389/03/02اولندنبرگ - Oldenburgکرنگ Chestnutآلمانتهرانیوکابد جزئیات
سلن985154000020588مادیان1388/06/12دوخون - Mixedقره کهر Dark Bayایرانتهرانشهداء جزئیات
سلیما222222211111111مادیان1386/08/08کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانشهداء جزئیات
سلین985154000035283مادیان1387/10/06دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهران  جزئیات
سنتوریا بی زد981100000502509مادیان1381/03/11زد - Zangersheideکهر Bayبلژیکتهرانجم جزئیات
سو گود250259600406090اخته1385/01/02هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانتهرانسازندگان جزئیات
سوت آرژانتینا2764333305482062مادیان1384/12/23اولندنبرگ - Oldenburgقره کهر Dark Bayآلمانتهرانیوکابد جزئیات
226 - 250 of 479 items