اسبهای مسابقه

لیست اسبهای مسابقه ثبت شده در سامانه جامع فدراسیون قابل مشاهده است. از کادر جستجو اسب مورد نظر خود را براساس نام فارسی، انگلیسی، میکروچیپ یا شماره پاسپورت جستجو نمایید. ویا اسب ثبت نشده خود را ثبت نمایید.

افزودن اسب
Drag a column header and drop it here to group by that column
فیلز دکوی دام اس981100000379822نریان1384/11/04بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکهر Bayبلژیکتهرانحبیبی جزئیات
ریانا100094100001345مادیان1384/02/02وست فالن - Westphalianکرنگ Chestnutآلمانتهرانحبیبی جزئیات
لئوناردو276431311601106اخته1384/12/09هانوورین - Hanoverianکرنگ Chestnutآلمانالبرزفرمان آرا جزئیات
آکوروس985170002314199اخته1385/03/07هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهرانحبیبی جزئیات
ایگل364099600002867اخته1390/01/02دوخون - Mixedکهر Bayایرانتهرانالغدیر جزئیات
میکی هیمه985154000034012مادیان1384/01/01ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانتهرانرخش صبا جزئیات
گلدراش 528210002262402اخته1385/01/09بلژین وارم بلاد - Belgian Warmbloodکرنگ Chestnutهلندتهرانبام جزئیات
فرت528210002578724اخته1389/02/24کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهراننزاجا جزئیات
ایزارلا528210002354639مادیان1388/04/06کی.دابلیو.پی.ان - KWPNقره کهر Dark Bayهلندتهرانآزمون جزئیات
یروفی 528210002421723مادیان1388/02/31کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
الکساندر528210000731624نریان1384/04/05کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانالغدیر جزئیات
اکاردی528003200908763اخته1388/03/23کی.دابلیو.پی.ان - KWPNنیله Grayهلندتهرانآزمون جزئیات
تائو250259500001282اخته1386/03/06سلفرانس - Selle Françaisکهر Bayفرانسهتهرانبام جزئیات
ویرانده 528210000411211مادیان1382/03/13کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهرانبام جزئیات
شکلات276433331077707مادیان1386/01/08اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانتهرانآریاسب جزئیات
زاکینتوس528210000526737مادیان1383/02/16کی.دابلیو.پی.ان - KWPNکهر Bayهلندتهران  جزئیات
له کانت985154000033471مادیان1385/01/30هلشتاین - Holsteinerکهر Bayآلمانتهران  جزئیات
کونتوری2276098104744740نریان1384/02/20هلشتاین - Holsteinerقره کهر Dark Bayآلمانگیلان  جزئیات
شبدیزقره تپه985100010435861نریان1385/02/01ترکمن - Turkmanنیله Grayایرانخراسان رضوی تابران طوس جزئیات
لینوس276020000035849اخته1388/12/09هانوورین - Hanoverianکهر Bayآلمانتهراندشت بهشت جزئیات
سالاندر528210004203485اخته1387/02/01داچ وارم بلاد - Dutch Warmbloodکهر Bayآلمانگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
یلوه طوس364099600004209مادیان1384/02/01ترکمن - Turkmanکرنگ Chestnutایرانخراسان رضوی تابران طوس جزئیات
وی سی آی پاور364099600004215مادیان1384/03/01اولندنبرگ - Oldenburgکهر Bayآلمانگیلانتک سواران نادری شمال جزئیات
شبرنگ طوس364099600002089نریان1396/02/21ترکمن - Turkmanسیاه Blackایرانخراسان رضوی تابران طوس جزئیات
گلاویژمارال364099600003192مادیان1395/01/17ترکمن - Turkmanکهر Bayایرانخراسان رضوی تابران طوس جزئیات
226 - 250 of 399 items