اطلاعات اسب - تِرِسا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
دارسینا / Darsinaa
میکروچیپ
528210002129471
پاسپورت
528003000801850
نام فعلی اسب
تِرِسا / TERESA
نام پدر
کانتورو / Canturo
نام مادر
نارسینا / Narsinaa
شناسه والدین
پ:210405495 / م:95.5194
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1386/11/20 ~ 2008-2-9
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
احمدرضا صمدی   (Ahmadreza samadi)
موبایل مالک
0912***6066
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
پارسه - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
سید علیرضا شمس الواعظین
موبایل ثبت کننده:
0912***3487
تایید:
توضیحات
ردهc درضمن پاسپورت feiدارد که تا ۲۰۱۸.۱۰.۲۸ معتبر است1040N75
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)