اطلاعات اسب - گشین

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
گشین / gashin
میکروچیپ
364099600001975
پاسپورت
noting
نام فعلی اسب
گشین / gashin
نام پدر
ژنرال / general
نام مادر
ماهان / mahan
شناسه والدین
پ:ترکمن / م:ترکمن
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
ترکمن - Turkman
رنگ
نیله Gray
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1391/06/05 ~ 2012-8-26
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
علی سرداریان   (ali sardarian)
موبایل مالک
0917***3911
استان نگهداری
فارس
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: ملل

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
علی سرداریان
موبایل ثبت کننده:
0917***3911
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
0
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)