اطلاعات اسب - تورنادو

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
جنی سیس / Genisis
میکروچیپ
985451000032264
پاسپورت
11076407
نام فعلی اسب
تورنادو / Tornado
نام پدر
جاست جنی / Jastgeni
نام مادر
نادیا / Nadia
شناسه والدین
پ:جاست جني / م:ناديا
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
دوخون - Mixed
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1389/11/05 ~ 2011-1-25
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
امیرعلی محسنی   (Amirali mohseni)
موبایل مالک
0913***5537
استان نگهداری
کرمان
باشگاه نگهداری
اروندان - محل غیر رسمی: شبدیز

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
امیرعلی محسنی
موبایل ثبت کننده:
0913***5537
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)