اطلاعات اسب - دووِلچه

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
دووِلچه / Duveltje
میکروچیپ
528210002238914
پاسپورت
528003000802762
نام فعلی اسب
دووِلچه / Duveltje
نام پدر
کانتورانو / Canturano
نام مادر
تینکل / Tingel
شناسه والدین
پ:DE421000004703 / م:00.03578
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1387/01/17 ~ 2008-4-5
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
پوریا صفادل   (Pouria Safadel)
موبایل مالک
0920***1256
استان نگهداری
البرز
باشگاه نگهداری
سازندگان - محل غیر رسمی: فرمان آرا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
پوریا صفادل
موبایل ثبت کننده:
0920***1256
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)