اطلاعات اسب - کانتینوس استرن

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کانتینوس استرن / CONTINUS STERN
میکروچیپ
276020000028020
پاسپورت
DE418180177210
نام فعلی اسب
کانتینوس استرن / CONTINUS STERN
نام پدر
کانتینوس گرانوس / CONTINUS GRANNUS
نام مادر
لاو دریم / LOVE DREAM
شناسه والدین
پ:0 / م:0
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
اولندنبرگ - Oldenburg
رنگ
قره کهر Dark Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1388/12/05 ~ 2010-2-24
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
سهراب معصومی لاری   (Sohrab Masoumi Lary)
موبایل مالک
0912***1307
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
یوکابد - محل غیر رسمی: بام

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
سهراب معصومی لاری
موبایل ثبت کننده:
0912***1307
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)