اطلاعات اسب - یوتو

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
یوتو / U2
میکروچیپ
528219000005730
پاسپورت
NED42516
نام فعلی اسب
یوتو / U2
نام پدر
کالوادوس / Calvados
نام مادر
نیرمته / Nirmette
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1380/03/14 ~ 2001-6-4
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
ایمان کریمی فر   (Iman karimifar )
موبایل مالک
0912***9590
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
آزمون - محل غیر رسمی: آزمون

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
ایمان کریمی فر
موبایل ثبت کننده:
0912***9590
تایید:
توضیحات
قهرمان کشور رده بزرگسال
وضعیت اسب
منتظر بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)